Könyvek

Az alábbi könyveket a plébánián megtalálod olvasásra, kölcsönzésre.

 

Kölcsönözhető könyvek jegyzéke

 

Szentek élete

 1. Assisi Szent Ferenc, Rotzetter-Van Dijk-Matura, 1993
 2. Lisieux-i Szent Teréz önéletrajza
 3. Lisieux-i Szent Teréz, Gesualda nővér
 4. Pietrelcinai Pió atya, Harmath Károly
 5. Casciai Szent Rita, Jo Lemone
 6. Cortonai Margit, Francois Mauriac
 7. Bernadette Soubirous a lourdesi látnok, G. Facco
 8. Lipót Mandic a szent gyóntató, A. Vecchi
 9. Holdfény a Tibéris fölött – XXIII. János pápa élete, I. Golub
 10. A világ plébánosa – XXIII. János pápa élete, Wilhelm Hünermann
 11. János Pál csodái, Andreas English
 12. A száműzöttek apostola – Damian de Veuster élete, W. Hünermann
 13. Lángoló tűz – X. Pius pápa élete, W. Hünermann
 14. Szárovi Szent Szerafim élete és tanítása
 15. Flüe-i Miklós, Walter Nigg
 16. Szóla az Ars-i Szent, Vianney Szent János gondolatai és elmélkedései
 17. Én, Ferenc – C. Carretto
 18. Celanói Tamás életrajzai Szent Ferencről
 19. Ferenc testvér, Julien Green
 20. Assisi Szent Klára, Anton Rotzetter

Barsi Balázs atya könyvei

 1. Az Egyszülött Fiú – elmélkedések Jézus életéről
 2. Az Irgalmas Atya – elmélkedések a mennyei Atyáról
 3. A Bárány mennyegzője – elmélkedések a Jelenések Könyvéről
 4. A Szeretet Misztériuma – elmélkedések az Énekek Énekéről
 5. Hitünk foglalata – az Apostoli Hitvallás magyarázata
 6. Örökké megmarad – a Szeretethimnusz magyarázata
 7. Az irgalmasság misztériuma – elmélkedések a Lk 15,11-32 alapján
 8. Az életszentség titka – aszkétika a 21. században
 9. Krisztus békéje – naplótöredékek egy ferences kolostorból
 10. Adventtől Pünkösdig – konferenciabeszédek 1994-ben
 11. „Íme, most fölmegyünk Jeruzsálembe” – a Nagyhét liturgiájának misztériuma
 12. Hozsannától Allelujáig – a Nagyhét liturguájának misztériuma
 13. „Belépek Isten oltárához” – Bevezetés a templom misztériumába
 14. Úrjövet – Adventi gondolatok
 15. A megkísértés misztériuma – lelkigyakorlat papoknak 1992-ben
 16. Magasság és mélység – Szentírási elmélkedések az év minden napjára
 17. Mélység a mélységet 2 – Hamvazószerdától Pünkösdvasárnapig
 18. Mélység a mélységet 3 – Május 24-től augusztus 22-ig
 19. Mélység a mélységet 4 – Augusztus 23-tól – november 27-ig

Anthony De Mello könyvek

 1. Forrás fakad
 2. A szeretet útja
 3. Szárnyalás
 4. A madár dala
 5. A szív ébredése
 6. Abszurd egypercesek

Lelkiségi irodalom

 1. A belső ima gyakorlata – egy karthauzi szerzetes
 2. A magány szigete – tapasztalatok egy karthauzi kolostorból
 3. Idő Istennek – a belső ima útja, Jacques Philippe
 4. Keresd a békét, és járj a nyomában – a szív békéje, Jacques Philippe
 5. A Szentlélek iskolájában, Jacques Philippe
 6. Lelki útmutató, P. Quadrupani
 7. Az emberség ára, Corona Bamberg
 8. Isten jelenlétében, Conrad De Meester
 9. Üres kézzel – Lisieux-i Teréz útja, Conrad De Meester
 10. Támaszkodva támasz nélkül, Wilfred Stinissen
 11. A tékozló fiú, Georges Chevrot
 12. Lángoló szívvel, Henri Nouwen
 13. Roger testvér Taizé forrásai
 14. Roger testvér, Taizé alapítója
 15. Evezz a mélyre, Szent Bernát
 16. Az Istenben elrejtett élet, Jean Bernieres Louvigny
 17. A hit Keresztes Szent János szerint, Karol Wojtyla
 18. A belső várkastély kapuja, Szeghy Ernő
 19. A Jézus-ima, Per-Olof Sjögren
 20. Az Eukarisztia, Luis Alonso Schökel
 21. A zarándok
 22. Loyolai Szent Ignác irásaiból, Szabó Ferenc
 23. A bizalom és szeretet útja, Jakubinyi György
 24. Találkozás Istennel, Thomas Merton

Lelki olvasmányok

 1. A gyöngék ereje, Szentmihályi Szabó Péter
 2. Mit tegyek? – válaszok az élet kérdéseire, Anselm Grün
 3. Emberhez méltón, Jean-marie Lustiger
 4. A három nap teológiája Hans Urs Von Balthasar
 5. Hit, remény, szeretet – Karl Rahner
 6. Elmélkedések a rózsafűzér titkairól
 7. Akit a szegények miatt öltek meg, Oscar Romero élete
 8. A bennem növekvő Ige, II. János Pál írásai
 9. Fiatalok leveleire válaszol Karl Rahner
 10. A hit hirdetése a mai társadalomban, a francia püspöki kar értekezése
 11. Isten a metrón, Gilbert le Mouel
 12. A vérpad árnyékában, Wilhelm Hünermann
 13. Életünk nyolc szakaszának gyógyítása
 14. A föld sója, Benedek pápa gondolatai az ezredforduló keresztényeihez
 15. A Szűzanya hívása Medugorjéból, Mirjana Stanislava Vasily-Zuccarini
 16. Jelenések, üzenetek és a jövő
 17. Mária, az imádkozó nő, Mario Massini
 18. Szentéletű tanúságtevők akták az újkori csodákról
 19. Akit villámcsapás ért, beszámoló a túlvilágról

 

Kiemelt:

 1. Ferenc pápa gondolatai
 2. Ferenc pápa bölcsességei