10 dolog, amit tudni kell

Tíz dolog a gyónásról, amit mindenkinek tudnia kéne

Miért olyan nehéz gyónni? Többek között talán azért, mert a korábbi generációknak sokszor kötelezővé tették gyerekként a rendszeres gyónást anélkül, hogy elmagyarázták volna azt a gyógyító erőt, ami benne rejlik. Ők aztán felnőttként abbahagyták a szentség gyakorlását, és gyermekeiket sem buzdították. Az erőltetés helyett sokkal fontosabb lenne érteni, és szívből megszeretni a kiengesztelődésnek ezt a gyönyörű formáját Istennel.

1. A gyónási titok abszolút

A pap senkivel sem osztja meg a gyónási titkaidat. A pap arról sem beszélhet, hogy ki volt gyónni és ki nem. Rengeteg pap a gyónási titok vértanúja lett: inkább az életét adta, sem mint elárulja, amit a bűnbánó mondott.

Ez a titoktartás érvényes azokra a hívőkre is, akik valami miatt meghallják a gyóntatószékből esetlegesen kiszűrődő szavakat! Ezért kívánatos, hogy a gyónásra váró hívek is kellő távolságra álljanak a gyóntatószéktől.

2. A feloldozás objektív

Amikor a pap elmondja a feloldozás szavait, a bűneid meg vannak bocsátva! Ez tény, és ez nem múlik az érzéseiden – hogy megbocsátva érzed-e őket, vagy sem. Ha maradnak bűntudatos vagy szégyenkezős érzések, ezekről is beszélhetsz a gyóntatóddal. A szentmise felajánlási részében ajánljuk fel a rossz érzéseinket is Istennek, és kérjük, hogy gyógyítsa be lelki sebeinket. Isten segíteni fog az érzések feldolgozásában, ám önmagában az a tudat is felszabadító, hogy a feloldozás objektíven rendezi az ügyeinket Istennel.

Belegondoltunk-e már abba, hogy a rengeteg „Minek gyónjak meg egy papnak… Én az Istennel elrendezem, megbeszélem a dolgaimat…” mondatok hátterében nem csak egy lázadás áll, hanem egy csodálatos vallomás is: „Hiszek a bűnök bocsánatában, a lelki megtisztulásban, az isteni szeretetben!”. Ezt senki nem vonja kétségbe, még a hitüket nem gyakorló emberek sem!

3. Jézus bocsát meg neked a papon keresztül

Az Egyház Jézus teste, és ebből következik, hogy az Egyház Jézus tevékenységét folytatja. Ő megbocsátotta a bűnöket, és hatalmat adott az apostolainak, hogy ugyanígy tegyenek az ő nevében. A pap a szentelésekor kapja meg ezt a hatalmat az apostolok utódain, a püspökökön keresztül. Amikor a pap feloldoz, Jézusnak ezzel a kétezer éves ajándékával él, amelyet az Egyháznak adott. Élj vele te is, fogadd el a bűnbocsánat ajándékát!

4. A jó lelkiismeretvizsgálat követelmény

A jó gyónáshoz jó lelkiismeretvizsgálaton keresztül vezet az út. Emlékezz, hogy nem mindig azok a legsúlyosabb bűnök, amelyeket a legjobban szégyellsz, vagy amelyektől a legjobban tartasz. A bűntudat és a szégyenérzet nem mindig a legjobb tanácsadók a lelkiismeretvizsgálathoz. Használj felnőtteknek szóló lelki tükröt!

5. A saját bűneidet gyónd meg, ne másokét

A saját dolgoddal törődj! Nem azért jöttél, hogy a papnak a férjed, az anyósod, a szomszédod vagy munkatársad bűneiről beszélj… Nem is azért, hogy a saját jóságodról beszámolj… Még csak nem is azért, hogy a bocsánatos bűneid részleteit, körülményeit, érzéseit ecseteld hosszan.

6. Imádkozz a gyónásod előtt

Ahogy sorban állsz, kérd a Szentlelket, hogy juttasson eszedbe minden bűnt, amiért még bocsánatot kell kérned. Csodálatos, hogy az Úr miként képes megnyitni az emlékezetet és a felszínre hozni elfelejtett bűnöket, amikkel még el kell számolnod.

7. Életgyónás

Gondolatban odaállunk a végtelenül szent, igazságos és irgalmas Isten színe elé, és megvizsgáljuk mostani életünket, hogy miben és mennyiben felel meg az Ő akaratának, hogy szentté legyünk.

Életgyónást nagy jelentőségű fordulópontokon szokás végezni (pl. házasságkötés, súlyos betegség, stb.), vagy olyan helyzetben (pl. mélyen megérintő lelkigyakorlat után), amikor fölismerjük, hogy egész életünk Isten vezetése alatt áll. Az életgyónásban tudatosítjuk Isten gondoskodása már foganásunktól végig kísér, és saját akaratunk kicsinyességéből és szűklátókörűségéből elkövetett (akár már korábban is meggyónt) bűneink szövevényességét irgalmas orvosunk elé helyezzük.

Javasolt, hogy az életgyónásra kérjünk külön időpontot gyóntatónktól, lelkivezetőnktől!

8. Meggyóntam, mégsem tudom elfelejteni

Ha rossz dolgok történtek a múltadban és sebeket hordozol magadban, nos, mások bűneit nem gyónhatod meg, de a saját reakcióidat azokra igen. Ha valaki megsértett és bűnt követett el ellened, kérhetsz azért bocsánatot, hogy ezt te nem tudod megbocsátani neki. Meggyónhatod a negatív reakcióidat a történtekkel kapcsolatban, és ezzel együtt fel is szabadulhatsz, meg is gyógyulhatsz a fájó emlékekből.

A megbocsátott bűn már nem számít bűnnek, még akkor sem, ha emlékezetünkből nem törlődik ki teljesen. Bánthat minket, ha olyan bűneinkre gondolunk, amit meggyóntunk, és amitől feloldozást kaptunk. De Ő megbocsátotta, „Isten nem tartja számon vétkeinket”, akkor sem, ha még mindig fájnak, ha következményeitől még mindig szenvedünk. Ha Ő nem tartja számon, akkor te se foglalkozz azzal, ami már nem létezik! Lépj tovább!

Ha ezek ellenére évek múlva is eszedbe jut egyszer-egyszer a régi bűnöd, akkor adj hálát a fájó érzésért, mert ezzel segít és emlékeztet az Úr, hogy a helyes úton járj, hiszen megtapasztaltad a bűn rabságát, és Isten ingyenes irgalmát és szeretetét!

9. A gyónás egészséges

A hitüket gyakorló katolikusoknak kevesebb szükségük van pszichológusra, a mentális és érzelmi zavarok jobban megelőzhetőek. A gyónás gyakorlata nem csak szentségi kegyelmeket közvetít, hanem megtanít felelősséget vállalni tetteinkért (nem másokra akarunk mindig mindent hárítani), szembenézni azok következményeivel, és segít, hogy mi is megbocsássunk másoknak, ahogy mi is megtapasztaljuk Isten irgalmasságát.

10. Nem jön létre a feloldozás, ha…

Az érvényes gyónáshoz hozzá tartozik az erős fogadás: „a bűnt és bűnre vezető alkalmat kerülöm” – mondjuk a bánatimában. Ennek hiányában nem jön létre a gyónás még akkor sem, ha gyónásunkban olyan ügyesen „csomagoltuk” egy-egy bűnünket, vagy szándékosan csak „motyogtuk”, hogy a gyóntató ne hallja, ne értse meg az igazi valóságát a bűnünknek, és ezért elmondta fölöttünk a feloldozás szavait. (Pl. szentségi házasságon kívüli rendszeres nemi kapcsolat, stb.) Az erős fogadás feltétele az érvényes feloldozásnak!