A jó gyónás öt lépése

1. FELKÉSZÜLÉS – Imádkozz, gondolkozz!
2. BÁND MEG őszintén minden bűnödet!
3. HATÁROZD EL, hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!
4. MONDD EL Isten papjának a szentgyónásban!
5. VÉGEZD EL az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!
Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

Első lépés: A FELKÉSZÜLÉS
A) IMÁDKOZZ!

 • Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára.
 • Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust, hogy célt kapjon az életed.
 • Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki.
  • Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik rólunk. (Lk 15,1-7)
  • A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)
  • Jézus békét ad nekünk, és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)
 • Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget.

B) GONDOLKOZZ!

 • Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni?
 • Mit szeretnél kérni most tőle?
 • Miben kell neked javulnod?
 • Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére?
 • Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

Második lépés: LELKIISMERET-VIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT

A) SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!

Vagy: Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, hűségesen igent mondjak minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét! Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!

B) VIZSGÁLD MEG a lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!

Választhatod a 10 parancsot, a nyolc boldogságot, az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit is a lelkiismeret vizsgálat alapjának.

 • Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.
 • Mit bánsz meg?
 • Miért bánod meg a bűneidet?
 • Milyen lettél a bűneid által?

Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁS

Mivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani.

 • Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?
 • Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.
 • A téves cselekedet helyett mit fogsz csinálni?
 • Hogyan fogsz majd beszélni?
 • Mit fogsz beengedni a szívedbe?
 • Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben?
 • Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?
 • Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!

Határozd el, hogy megjavulsz. Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével: Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik!

Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSA

A bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak. Ő Jézust képviseli. Jézus szeretetét, erejét és életét (kegyelmét) akarja neked ajándékozni a pap által. A szentgyónásban Jézus Krisztussal találkozol!

1. Köszönj (Dicsértessék a Jézus Krisztus!) és vess keresztet!
2. Mondd el a bevezető imát!
Gyónom a mindenható Istennek, Isten helyett neked lelkiatyám, hogy utolsó gyónásom óta ezeket a bűnöket követtem el. (Utoljára gyóntam … áldozni szoktam…)
3. Mondd el a bűneidet egyszerűen, félelem nélkül, azt is, hogy már megszokott bűnt említesz-e, vagy nagyon ritkán fordul elő az a bűn.
4. Ha van kérdésed, nyugodtan elmondhatod, vagy megfogalmazhatod, hogy miben szeretnél tovább fejlődni!
5. Figyelj a papra, aki talán ad néhány jó tanácsot. Figyelj arra is, hogy mit javasol neked elégtételnek. Ez azért fontos, mert az elégtétel olyan segítséget akar nyújtani, ami téged lelkileg megerősít. (Ha esetleg nem ismered az elégtételül kapott imát, vagy olyan feladatot kapsz, amit nem tudsz teljesíteni, akkor azonnal jelezd a gyóntató atyának.)
6. Bűnbánatodat fejezd ki a bánatimával:
Teljes szívemből bánom minden bűnömet, mert azokkal a jó Istent megbántottam. Erősen fogadom, hogy Isten segítségével a jóra törekszem, a bűnt és a bűnre vezető alkalmat elkerülöm.
Keresztvetéssel fogadd a gyóntató feloldozását, s felelj: Ámen.
7. Pap: Magasztaljuk Istent, mert jóságos hozzánk! (Ezen párbeszéd elmaradhat.)
Válasz: Mert örökké szeret minket.
Pap: Isten megbocsátotta bűneidet, menj békével!
Válasz: Istennek legyen hála.
8. Köszönj el! (Dicsértessék a Jézus Krisztus!)

Ötödik lépés: AZ ELÉGTÉTEL (penitencia)

Az elégtételt minél előbb végezd el! Ez a lépés fontos a lelki edzésre. Dicséretes, ha a szentgyónásban kapott elégtétel mellett vállalsz más jócselekedeteket is, amik segítik lelki fejlődésedet!