Közösségünkről

Szeretettel köszöntlek a csíkcsicsói közösségünk virtuális sarkában. Jelenleg, és amíg a Jóisten akarja, a helyi közösség plébánosa vagyok. László Rezső vagyok, születésileg székelyszentkirályi. De talán ez nem annyira jelentős, mint az, hogy mennyei Atyám különösen szeretett gyermeke vagyok – azt tapasztalom nap mint nap. Ha a papságomra, elhívásomra, az ittlétemre gondolok, minden erről beszél. A Jóistennek egy szép terve volt az életemmel kapcsolatban, s hihetetlenül szépen alakította/alakítja. Csak csodálni tudom, ahogy használ, gyarlóságaim, gyengeségeimmel együtt.

Nagyon szeretem Őt. Amit itt szeretnék, Csicsóban, az az, hogy amit tőle kaptam, azt másokkal is megosszam, amit közvetíteni akar rajtam keresztül, azt jó lélekkel tegyem és abban örömömet leljem. – Adja Isten, hogy úgy legyen!

Gyere, éljünk együtt e közösségben, éljünk együtt Isten jelenlétében. Csodáljuk az Ő nagyságát! Tapasztaljuk meg, hogy Ő értünk élő Isten! És érjük meg együtt az Ő rólunk szóló ígéreteinek beteljesedését köztünk!

Templomunk és környéke

Csíkcsicsó egyházilag a 11–12. században a Szent János-templom körül elterülő Tordafalvához tartozott. Miután Tordafalvát 1694-ben a tatárok felperzselték, a vezetést Delne tízes vette át. Delne fennhatósága alá került Csicsó is 1783-ig, amikor 562 lélekkel levált és vállalta a külön plébánia fenntartását. A Szent János-templom Delne, Pálfalva és Csicsó közös temploma volt. Delne és Csicsó között található Csicsóhegye, melyet az 1880-as évekig erdő borított. A falu lakossága innen látta el magát építőanyaggal és tüzelővel, amíg ki nem irtották. Régebb az Olt keleti partján 2 km szélességű láp húzódott, ahol csak kemény, hideg télben lehetett közlekedni. 1810–1830 között építették Szőcs Antal plébános vezetésével a község legfontosabb útját az Olt felé a lápon át. Az úttest két oldalán kiépült Újfalu rövidesen a falu legnagyobb tízesévé vált. Csíkcsicsóban egyetlen templom van. Oszlopos: nyugati része kápolna volt az 1300–1400-as évektől. Ezt az 1700-as években, a lakosság növekedése miatt, templommá alakították. Mai, végleges formáját 1839-ben kapta Szőcs Antal plébánossága alatt. Mellé épült a plébánia, kántortanítói lakás gazdasági épületekkel, 1847-ben pedig a templommal szemben sikerült felépíteni a ma is álló felekezeti iskolát.

 

Egyháztanács

Ők a plébános segítőtársai a szolgálatban a hívek felé és a hívektől a „pásztor” felé. Nagyon szeretném, hogy akik már egyháztanácsosok, megtalálják a konkrét elhívásukat, amire a Gazdánk meghívta a közösségben, és abban kibontakozzanak. Ugyanakkor lassan eljön az ideje az egyháztanács újraszervezésének. Imáimban hordozom ezt az ügyet, s kérem a bölcsesség lelkét, hogy az apostolok nyomába Istentől kiválasztott és megpróbált emberek maradjanak illetve lépjenek!

Elköteleződésük az, ami egyben a közösségünk elköteleződése is. Erre hívunk meg téged is köztünk. Próbáljuk ki és éljük meg együtt ezt az isteni, kalandos életformát, melynek nyomán várjuk Gazdánk hozzánk szóló szavait majd: Jól van derék és hű szolgám, a kicsiben hű voltál, sokat bízok rád menj be urad örömébe (Mt 25,21).