Elhunyt Lelkekért

Szívünk, lelkünk most kitárjuk,

Utad, Jézus, veled járjuk.

Kérünk, mélyen belevéssed

Szíveinkbe szenvedésed.

Úr Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, te az emberi üdvösség iránti végtelen Szeretetből véres lábbal jelölted meg a keresztutadat, hogy az üdvösség útjára vezess minket! Íme, mi, bűnösök, példádat követve, irántad érzett szeretetünkből és hálánkból indulunk el ezen a keresztúton, siratni kívánva bűneinket, és szívből jövő szomorúsággal gondolni keserű szenvedésedre és halálodra, amelyet ezen az úton szenvedtél; azzal a Szeretettel, amellyel szenvedésedet és halálodat értünk ajánlottad az Örök Atyának.

Szívből és együttérzéssel szeretnénk járni keresztútadat a Boldogságos Szűz Mária és hűséges szolgáid szomorúságával és irgalmával, akik melletted álltak és jámboran követtek Téged ezen a szent utadon, és azzal a szándékkal, amit Neked felajánlottak.

Kérünk, irgalmas Jézusunk, fogadd jó, szívből jövő szándékunkat, és áldj meg minket, hogy üdvözítő haszonnal, rád hangolódva, a tisztítótűzben szenvedő lelkek szabadulásával és a rászorulók megmentésével vallásosan járjuk Veled együtt a Te keresztútadat! Adj a halottaknak szenvedésed és halálod érdemei által örök nyugodalmat és szabadulást a tisztítótűz kínjaitól, és adj nekünk élő kitartást kegyelmedben és szeretetedben mindhalálig. Te, aki az Atya Istennel élsz és uralkodsz a Szentlélek egységében, Isten örökkön örökké. Ámen.

Áll a gyilkos, nagy ítélet,

Rajtunk immár igaz véred.

Valahányszor szavam vétett,

Pilátusod lettem néked.

I. Állomás – Jézust halálra ítélik


P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Figyeljük és imádjuk Jézus magatartását, akit az emberi udvar – a Főtanács és Pilátus – elé állítottak! Jézus, Isten Fia, aki tele van jósággal és méltósággal, alázatosan és csendben magára veszi az ember minden káros és igazságtalan ítéletét. Magára veszi minden csúf beszéd, vita, rágalmazás, hazugság bűnét. Magára vállal minden hamis esküt, a bírák elfogult és tisztességtelen ítéletét.

Az irgalmas Jézus, akit az emberek igazságtalanul ítélnek meg, irgalmasságot tanúsít a halottak iránt, és elvezeti őket az örök boldogságra a mennybe. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!
V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Itt van már a kereszt fája,

Hurcolnod kell Golgotára.

Uram, én meg puhán, restül

Vonakodom a kereszttől.

II. állomás – Jézus vállára veszi a keresztet


P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Jézust nézzük, akit egy ember kegyetlen kereszthalálra ítélt. Jézus, Isten Fia, az emberi terhek, tapasztalatok és gyengeségek minden keresztjét a vállára veszi. Az ember iránti szeretetből, engedelmeskedve az Atya akaratának, minden ember keresztjének terhét magára veszi, hogy ezentúl minden vele cipelt emberi kereszt üdvözítő értékkel bírjon.

A legkegyelmesebb Jézus, aki a keresztet a vállán viszi, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!


Botlik, roskad szegény tested,

nem bírja a nagy keresztet.

Földre sújtód, jaj, én voltam,

ki oly sokszor elbotoltam.

III. állomás – Jézus első esése a kereszt súlya alatt

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, aki a kereszt súlya alatt elesik. Jézus, Isten Fia gyenge és törékeny emberré lett számunkra és üdvösségünkért. A bukással magára vette minden emberi kudarc és kísértés bűneit. Jézus azonban azáltal, hogy feltámadt a bukásból, minden embernek reményt adott a bűn és az emberi természet gyengesége feletti győzelemre. Megnyitotta az utat a megtéréshez és földi életünk átalakulásához.

A legkegyelmesebb Jézus, bűneink súlya alá esve, irgalmazz a halottaknak, és vezesd őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Ó, jaj, látod jönni szembe

Édesanyád, gyötrelemben.

Ó csak én is véle járnék

Krisztus után, mint az árnyék.


IV. állomás – Jézus találkozása édesanyjával

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, akit anyja megerősített a kereszthez vezető úton. Jézusnak, mint minden embernek, szüksége volt olyan emberek jelenlétére és közelségére, akiket szeretett, és akik viszonozták szeretetét, hallgatva szavait, és a mindennapi életben igyekeztek teljesíteni a Mennyei Atya akaratát. Mária közelsége a keresztúton legyen bátorítás számunkra, hogy megnyíljunk mások felé, és segítséget kérjünk a nehézségek és kísértések idején, de mindenekelőtt, hogy ott legyünk a bármilyen okból szenvedő emberek mellett.

A legkegyelmesebb Jézus, aki megtapasztalja az Anya gyöngéd közelségét a szenvedésben, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Vinni terhed, segítségül,

Itt van Simon Cirenébül,

Bárcsak én is, bűnös lélek,

Keresztemmel követnélek!


V. állomás – Cirenei Simon segít a kereszthordozásban

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Figyeljük és imádjuk Jézust, aki megváltó keresztjének súlyát megosztja az emberrel. Jézusnak, Isten Fiának és a Mindenható Istennek úgy tűnik, emberi segítségre van szüksége a világ megmentésének munkájában. Megengedi és akarja, hogy üdvözítő gyötrelmeit és szenvedéseit úgy is beteljesítsük, hogy vállaljuk mások gyengeségeit és korlátait. Azt akarja, hogy felismerjük jelenlétét mindenkiben, még azokban is, akiket nem ismerünk, és segítsünk neki.

A legkegyelmesebb Jézus, aki támaszra talál az emberi szolgálatban, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Jámbor asszony siet hozzád,

kendőjével törli orcád.

Vajon hát én, kőszívemmel,

mennyi könnyet törültem fel?

VI. állomás – Veronika megtörli Jézus arcát

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Bámuljuk és imádjuk Jézus véres arcát és Veronika bátor gesztusát, aki megtörli az elítélt arcát. Jézus, Isten Fia és az emberi fiak közül a legszebb, magára vette a megsértett, elítélt és igazságtalanul bántalmazott megvetését és szégyent. Egy gyenge nő segítségének elfogadásával adjon bátorságot, hogy közel álljunk és támogassuk azokat, akik saját bűneik vagy mások bántalmazása és erőszaka miatt az emberi élet peremére szorulnak.

A legkegyelmesebb Jézus, aki irgalmat fogad Veronika kezéből, mutasson irgalmat a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Földre roskadsz másodízben,

értem tűrő kegyes Isten.

Hát én hányszor tántorultam,

bűneimbe visszahulltam!

VII. állomás – Jézus második esése

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szent kereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, aki másodszor esik el a kereszt súlya alatt. Jézus, Isten Fia, aki mentes volt a bűn minden foltjától, magára veszi mindazok legsúlyosabb bűneit, akik emberileg elveszettnek tűnnek. Nem zárja be a szívét senki elől, kiáll az irgalmával és mindenkit fel akar emelni.

A legkegyelmesebb Jézus, aki minden elesettet a vállán hordoz, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Sírva jöttök ki elébe,

Jeruzsálem asszonynépe.

Jaj, rám is szól, ami rátok:

Magatokat sirassátok!

VIII. állomás – Síránkozó asszonyok

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, aki vigasztalja, de inti is a jeruzsálemi asszonyokat, akik miatta sírnak. Arra ösztönzi őket, hogy törődjenek és törekedjenek az emberi élet legfontosabb dolgaira, a boldog örökkévalóságra. Az embernek semmilyen helyzetben és semmilyen tapasztalat nélkül nem szabad elfelejtenie földi útja célját.

A legkegyelmesebb Jézus, aki könyörületes a mindennapi gondoktól elvakított emberek iránt, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse el őket az örök boldogsághoz a mennyben. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!


A keresztnek szörnyű terhe

harmadszor is földre ver le.

Ested adjon szent kegyelmet,

hogy a bűnből talpra keljek.


IX. állomás – Jézus harmadik esése

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, aki harmadszor esik el a Kálvária lábánál a kereszt súlya alatt. Jézus nem enged a végletes kimerültségnek, felkel, hogy az ember üdvözítő munkája megvalósulhasson. Soha nem adhatjuk fel az erőfeszítést és harcolhatunk saját szentségünkért és azok üdvösségéért, akik Krisztus keresztjének ellenségeinek tűnnek.

A legkegyelmesebb Jézus, aki erőt ad a csüggedt embereknek, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Megcsúfoltak ruha nélkül,

Borzad szájad vad epétül,

Tisztes mérték szent szemérem,

Mindig, mindig maradj vélem!


X. Állomás – Jézust megfosztják ruháitól

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Igaz Isten lévén, mindenben olyan lett, mint mi, kivéve a bűnt – emberré lett. Az ember szolgálatára teljesen odaadta magát, egészen addig, hogy levetkőztetik őt.

Legkegyelmesebb Jézus, aki mezítelenségeddel meggyógyítod a szeretet minden sebét, irgalmazz a halottaknak, és vezesd őket az örök boldogságra a mennybe. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Édes Jézus drága testét

Véres fára fölszegezték.

Mi egyetlen boldogságunk,

Szent keresztfa, sírva áldunk.

XI. állomás – Keresztre feszítés


P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk a bűneink szögeivel keresztre szegezett Jézust. Ő, mivel nem volt bűnös, bűnné lett értünk, hogy a bűnnek többé ne legyen hatalma az emberen. Mostantól mindenki, aki felismeri és megvallja bűnét, megtisztul és megigazul az Ő kegyelme által.

A legkegyelmesebb Jézus, akit Isten emberszeretetének keresztjére szegeztek, irgalmazzon a halottaknak, és vezesse őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Megváltásunk már betelve:

Jézus lelkét kilehelte.

Újra élek kegyelméből!

Ki szakaszt el szerelmétől?


XII. állomás – Jézus kereszthalála

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Figyeljük és imádjuk Jézust, aki lelkét az Atyának adja a kereszten. Jézus halálával megszabadított minket a halál uralma és hatalma alól. Mostantól minden emberi halálban jelen van, hogy az Ő kegyelmében meghalóknak az örök élet örömét és dicsőségét adja.

A legkegyelmesebb Jézus, aki megment minket a haláltól, irgalmazz a halottaknak, és vezesd őket az örök boldogságra a mennyben. – CSEND

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Keresztfádról már levesznek,

Szent Szűz szívén pihen tested.

Bár pihennél mindig nálam,

tiszta szívem templomában.

XIII. állomás – Leveszik Jézus testét a keresztről

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Nézzük és imádjuk Jézust, akit halála után édesanyja, Mária karjába helyeztek. Minden halál szomorúságot és az elválás fájdalmát hozza magával. Ettől kezdve Jézus és Édesanyja mindig közel állnak azokhoz, akik szeretteik halála miatt szenvednek. Közelségük reményt ad, hogy új köteléket és új lelki közelséget találjunk az eltávozókkal.

A legkegyelmesebb Jézus, aki a gyászoló Anya karjában nyugszik, irgalmazz a halottaknak, és vezesd őket az örök boldogságra a mennyben. – Üdvözlégy…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Már a szent test sírba téve

Újon metszett szirt ölébe,

Onnan kél fel harmadnapra

halált, pokolt letiporja.

XIV. állomás – Jézust a sírba helyezik

P.: Imádunk Téged, Krisztus, és áldunk Téged.

V.: Mert Te szentkereszted által megváltottad a világot.

Úgy nézzük és imádjuk a sírba helyezett Jézust, mint bármely halottat. Isten Igéje azonban biztosít bennünket arról, hogy a halálnak nincs többé hatalma Jézus felett. Leszállva annak mélységébe, új életet hirdetett, és a dicsőséges feltámadás pompáját hozza el mindazoknak, akik a világ kezdete óta meghaltak, és azoknak, akik most elmennek és el fognak távozni erről a földről a világ végezetéig.

Legkegyelmesebb Jézus, aki feltámadásoddal eltörlöd a halál tövisét, irgalmazz a halottaknak, és vezesd őket az örök boldogságra a mennyben. – Miatyánk…

P.: Könyörülj rajtunk, Urunk!

V.: Könyörülj rajtunk és a tisztítótűzben szenvedő lelkeken!

Uram, hiszek és remélek,

Én szerelmem, neked élek.

Szánom-bánom minden vétkem

légy az enyém egykor égben.

A Keresztút felajánlása.

Istenem! Minden jó ajándékozója, őszintén köszönöm Neked, hogy megengedted nekem a Kegyelmet, hogy szemlélhessem értünk vállalt szörnyű szenvedésed és bánatod. Hálát adok Neked mindazokért a jámbor gondolatokért és érzésekért, amelyeket Szent Kegyelmed által felkeltettél bűnös lelkemben. Add, ó irgalmas Jézus, hogy kegyetlen szenvedésed emléke megóvjon minden vétektől!

Hagyd, hogy ezeknek a kínoknak a látványa, amelyeket te, a legcsendesebb és legártatlanabb Bárány, elviselsz, még mindig ébressze szívemben a szörnyű kínok gondolatát, amelyeket el kell fogadnom igazságosságodtól szennyes bűneim miatt, mert így részesülhetek a te kegyelmedben. Szenvedés és halál, melyet te magad vállaltál üdvösségemért! Szent kereszted, Jézusom mélyen behatol a szívembe. Óvja és szentelje meg minden gondolatomat, szavamat és tettemet, legyen erőm, vigasztalásom, reményem és jutalmam. Legdrágább Véred, amelyet oly bőségesen ontottál értünk, ó, irgalmas Jézusom, hadd mossa meg szívemet minden hibámtól és bűnömtől! Egyedül te, irgalmas Jézus, erősíts meg gyengeségemben, és áradjon Legszentebb Véred az én üdvösségemre, és ne az én örök kárhozatomra. Felajánlom Szent Életed érdemeit, Kegyetlen Szenvedésedet és Halálodat, szeretett Jézusom, a Szentháromságnak, hogy eltörölje súlyos bűneinket.

Fogadd el, Jézusom az én áhítatomat, amelyet a Te nagyobb Dicsőségedre és minden bűnöm bocsánatáért ajánlok fel, az örök üdvösség elnyeréséért és a tisztulás állapotában levő lelkek felszabadításáért. Felajánlom magam Neked, Jézusom Kezedbe, ahogy Te magad a kereszten függve átadtad magad az Örök Atyának. Adj nekem kegyelmet és egészséget, hogy gyakran meglátogassam szenvedésed szent helyeit, és halálodat szemlélve, az erény útját követve boldogan élhessek és halhassak, és végül eljussak az örök öröm életébe, ahol Te, Megváltóm, az Atya Istennél vagy, és a Szentlélek által élsz és uralkodol örökkön-örökké. Ámen.