BlogKiemelt

…HOGY JÓ GYÓNÁSOD LEGYEN! – SZENTGYÓNÁSRA KÉSZÜLÉS

  1. Bevezető gondolatok
  2. A jó szentgyónás öt lépése
  3. A Szentgyónás menete

Miért jó nekünk, hogy gyónhatunk?

Örömet szerzünk annak, aki a legjobban szeret, és akit mi nagyon szeretünk. Minden szentgyónásban megengedjük az irgalmas Atyának, hogy átöleljen bennünket, és egyesüljünk Jézussal.

Örömet szerzünk az Egyháznak, a szentek közösségének, mert visszatérünk az atyai házba. Szabadon, örömmel, szeretettel folytatjuk közös utunkat, és velük egységben újra feltámadott életet élünk.

Örömet szerzünk magunknak is, mert végre megszabadulunk bűneink terhétől. Jó elmondani valakinek mindazt, ami nyomaszt, bánt, amitől szorongunk. Jó átélni az újrakezdés örömét. Jó őszinte lelkületre nevelni magunkat.

Mit tegyek, ha úgy érzem, hogy nincs bűnöm?

Kérdezd meg a veled egy fedél alatt vagy körülötted élőket, hogy szerintük van-e bűnöd! Vizsgáld meg magad az ebben a füzetben található lelkitükrökben! Ha ez segít, menj „orvoshoz”, Jézushoz, mert el/megvakultál. Ha ő is azt mondja, hogy nincs semmi bűnöd, tedd le ezt a füzetet, mert már a mennyországban vagy! Ha mégsem, akkor le ne tedd, ha-nem folytasd! Ne feledd: „…éppen így nagyobb öröm lesz a mennyek országában egy megtérő bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akinek nincs szüksége rá, hogy megtérjen.

  1. FELKÉSZÜLÉS — Imádkozz, gondolkozz!
  2. BÁND MEG őszintén minden bűnödet!
  3. HATÁROZD EL, hogy a jó mellett döntesz és kerülöd a bűnt!
  4. MONDD EL Isten papjának a szentgyónásban!
  5. VÉGEZD EL az ELÉGTÉTELT, és tedd jóvá a kárt!

Adj HÁLÁT az ATYA jóságáért!

Első lépés: A FELKÉSZÜLÉS

A) IMÁDKOZZ!

Csendben emlékezz a Mennyei Atya jóságára!

Isten nagyon szeret téged, meghív, hogy kövesd Jézust.
Válassz ki egy eseményt, ami Jézus jóságát emeli ki!
Jézus a mi Jó Pásztorunk, megkeres minket, és örömmel gondoskodik
rólunk. (Lk 15,1-7)
A mennyei Atya úgy vár ránk, mint a tékozló fiú atyja! (Lk 15,11-32)
Jézus békét ad nekünk és kéri, hogy ne féljünk, mert Ő megbocsát nekünk. (Jn 20,19-23)
Most fordulj a Mennyei Atyához, Jézushoz, a Szentlélekhez, hozd szóba bizalmadat Isten jóságában, kérj segítséget!

B) GONDOLKOZZ! Hogyan szeretnéd Jézust jobban követni? Mit szeretnél kérni most tőle? Miben kell neked javulnod? Mit kell megbánnod, hogy jobban hasonlítsál Jézus tanítványaira, szeretett gyermekére? Mit gondolt, tett, érzett volna Jézus abban a helyzetben?

Második lépés: LELKIISMERET VIZSGÁLAT, BŰNBÁNAT

A) A SZENTLÉLEK SEGÍTSÉGÜL HÍVÁSA

Szentlélek Úristen, add kegyelmedet, hogy bűneimet megismerjem, szívből megbánjam, és őszintén meggyónjam!

vagy:
Szentlélek Isten, te már ismertél engem, mielőtt megszülettem. Jobban látod életemet, mint én magam. Számon tartod örömeimet, szomorúságomat, jó és rossz gondolataimat, tetteimet. Adj világosságot, hogy lássam lelkem állapotát! Mutasd meg, amikor Istentől hűtlenül elfordultam, a saját fejem és vágyaim után mentem! Ne engedd, hogy közömbös és könnyelmű legyek! Te vezess, hogy elfogulatlanul ítéljek! Adj bánatot lelkembe, segíts, hogy ismét visszaforduljak Istenhez, igent mondjak hűségesen minden szavára, kívánságára! Add nekem a tiszta szív békéjét. Szeretet Lelke, taníts meg engem igazán szeretni!

B) VIZSGÁLD MEG, egy kiválasztott lelkitükör segítségével, hogy milyen bűnöket követtél el!

Ha már megismerted, hogy milyen bűneid vannak, már világosan szemed előtt áll mindaz, amivel megbántottál másokat, Isten szeretetét és a magad iránti szeretetet és felelősséget, tarts egy rövid bűnbánatot.
Mit bánsz meg? Miért bánod meg a bűneidet?
Milyen lettél a bűneid által? Csaló? Hazudozó? Nemtörődöm? Nem tisztaszívű? Panaszkodó? Állandóan dühös?


Harmadik lépés: KOMOLY ELHATÁROZÁS

Mivel megbántad azokat a bűnöket, melyekre visszaemlékezel, most döntsd el, hogy ezeket a bűnöket nem fogod többé választani!
Mit kell másként csinálnod, hogy ezeket a bűnöket kikerüljed?
Alakíts ki egy kis tervet, amelyben a te viselkedésed hasonlít Jézus tanítványainak viselkedésére.
A téves cselekedet helyett mit fogsz csinálni? Hogyan fogsz majd beszélni? Mit fogsz beengedni a szívedbe? Mi lesz nehéz ezekben a döntésekben? Kit hívhatsz segítségül, hogy valóban tudjál változni?
Ne felejtsd el, bűneinket mi választottuk, és megtanulhatjuk a jót választani helyette!
Határozd el, hogy megjavulsz! Kérd Istentől, hogy adjon ehhez erőt, segítsen kegyelmével!
Jézusom, légy velem, hogy mindig azt tegyem, ami neked tetszik


Negyedik lépés: A BŰNÖK MEGVALLÁSA

A bűneidet és azt, hogy megbántad őket, mondd el a gyóntató papnak! Ő Jézust képviseli.


Ötödik lépés: AZ ELÉGTÉTEL

Az elégtételt próbáld hamar elvégezni! Ez a lépés fontos a lelki edzés- re.
Ha te is tudnál javasolni olyan dolgokat, ami komoly segítséget jelentene neked a változásban, akkor javasold, vagy vállald azt is mind amellett, amit a pap adott szentgyónás alatt.