InfókKiemelt

Kialakították a szektorokat a pápai szentmisére

Újabb tudnivalókat osztottak meg Ferenc pápa csíksomlyói látogatásáról: egyebek közt bemutatták a kialakított szektorok térképét, ismertették a liturgia programját, és az egyházfőnek szánt ajándékról is szót ejtettek. A Szentatya prédikációját magyar és román nyelvre is lefordítják, hangosan felolvassák, ezért a liturgia a tervezettnél húsz perccel hosszabb lesz.

Csont Ede plébános, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség koordinációs csapatának tagja mutatta be csütörtökön a pápai szentmisére a csíksomlyói nyeregben kialakított övezetek és szektorok beosztását. A közel húsz hektáros területen három nagy övezetet határoltak el: a fehér zóna gyakorlatilag az oltár körüli részt jelöli, az oltár előtt kapnak helyet a papok és a hivatalos vendégek, az oltár keleti oldalán a kórusnak és a sajtó tribünjének jelöltek ki helyet. Az oltár nyugati oldalán, a város felőli részen egy ifjúsági, úgynevezett szürke szektort hoztak létre közel 5500 fiatal és iskolás részére. A sárga zónában 9 szektort alakítottak ki: az 1-től 8-ig tartó szektorokban a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye híveinek, illetve a csángóknak, akik Moldvából regisztráltak az eseményre. A 9-es szektorban a külhoni csoportok (kivéve a magyarországiakat, akiknek máshol jelöltek ki helyet), valamint a bukaresti egyházmegye zarándokai kapnak helyet.

Jut hely a nem regisztráltaknak is

A piros zónában 7 szektort választottak el egymástól. Az erdő alatti részen, szemben az oltárral – ahonnan szintén jó rálátás nyílik a szentmisére – két szektort alakítottak ki: az 1-es számú övezetbe a háromszéki csoportokat, illetve a temesvári, váradi és szatmári egyházmegyék zarándokait helyezik el, a 2-esbe a magyarországi plébániákat várják, akik a zarándokvonatokkal érkeznek, ugyanakkor az erdélyi szervezeteknek is itt lesz hely. A piros övezetben a további szektorokat a nyereg város felőli oldalán képezték ki, a 3-as számúban a magyarországi és romániai lelkiségi csoportok lesznek, a 4-es számúban az egyénileg regisztráltak (35 ezer személy) számára biztosítanak helyet. A fennmaradó, 5-ös, 6-os, 7-es szektorokat azoknak tartják fenn, akik nem regisztráltak a pápai szentmisére, de szeretnének mégis részt venni rajta, ide hozzávetőleg még 65 ezer személyt tudnak fogadni. Összesen több mint 110 ezer zarándok regisztrált a Ferenc pápa által tartandó szentmisére.

Kivetítők is lesznek

„Annak érdekében, hogy mindenki bekapcsolódhasson a pápai szentmisébe, több kivetítőt helyezünk el” – osztotta meg a plébános. A csíksomlyói nyeregben öt kivetítő lesz: három kisebb, 7×4 méteres, amelyekből kettőt az oltár kér oldalára, egyet pedig a tribün hátához helyeznek, valamint két nagyobb, 16×9 méteres, amelyeket a piros övezetben állítanak fel. Továbbá a hangosítást is úgy oldják meg, hogy mindenhol jól lehessen hallani a liturgiát. Ugyanakkor a nyeregben több információs pontot alakítanak ki, ahol ivóvízhez lehet jutni. Természetesen mindenki hozhat magával ivóvizet műanyag palackban, ez mindenképpen ajánlott, hogy legyen a zarándokoknál folyadék – hangsúlyozta a plébános. Ugyanakkor tíz áldoztató pontot is létrehoznak. Elsősegélysátor kettő lesz, egyik a város felőli oldalon, a másik a nyereg keleti oldalán, illetve elsősegélynyújtó önkéntesek minden szektorban lesznek, akik szükség esetén a beteg személyeket ki tudják emelni a tömegből és az ellátási pontokhoz szállítani. 300 mobilvécét helyeznek ki a nyeregben. A zarándokok gyalogosan minden irányból megközelíthetik a nyerget, a keresztút irányából is. A csíksomlyói borvízforrás irányából induló útszakaszt rendbe tették, a Szent Antal-kápolnát érintő útvonalat is felújítják, továbbá létrehoztak egy új útszakaszt is, amely korábban szekérút volt, a nyereg keleti felén, a víztartály irányába, ahonnan bekapcsolódik egy jól járható útba, amely rákanyarodik majd a sípálya irányába. Ezt az útvonalat kizárólag a mentőknek, tűzoltóknak és egyéb hatósági járműveknek tartják fenn.

A belépőjegyekről

Bodó Márta sajtóbizottsági tag a belépőjegyekkel kapcsolatos tudnivalókról számolt be. Tőle tudjuk, hogy május 15–20. között juttatják el az ingyenes belépőjegyeket az érintetteknek. Az egyénileg regisztrálók e-mailben kapják meg a jegyeket – itt Bodó Márta megjegyezte, hogy az érintetteknek azt javasolja, ellenőrizzék a Spam (levélszemét) mappát is, mert előfordulhat, hogy oda kerül a levél. Ezeket a jegyeket kinyomtatva kell a nyeregbe vinni a misére. A csoportos jegyeket a főesperesi központokba juttatják el, már eleve kinyomtatva. A többi főegyházmegye (temesvári, szatmári, váradi) esetében a püspökségek kapják meg ezeket, onnan kell majd a plébánosoknak, csoportvezetőknek átvenniük. A magyarországiaknak a magyar katolikus püspöki konferencia titkárságára juttatják el a jegyeket.

Zöld ajándék a pápának

Ferenc pápának szimbolikus ajándékot adnak át. Lázár Csilla és Lövétei Lázár László ötlete alapján a Csíki Közbirtokosságok Szövetsége a 2019-es évi erdősítési programját ajánlja fel ebből az alkalomból a Szentatyának, melynek során 122 hektár területet erdősítettek be több mint 640 ezer facsemete elültetésével. Ehhez kapcsolódóan felkérik a plébániákat, hogy ültessenek egy-egy fenyőfát egyházi területükön, szintén pápai ajándékként. Ugyanakkor azzal a felhívással fordulnak a közösséghez, zarándokokhoz, hogy kezdeményezéseikről, jótéteményeikről küldjenek egy rövid beszámolót fényképek kíséretében az ajandekfa@pontifex.ro e-mail-címre. Ezeket összesítik és átadják az egyházfőnek mint szimbolikus ajándékot.

Szászrégenben készül a szék, amelyen Ferenc pápa ül majd Szászrégenben a hét elején már nekifogtak legyártani azokat a székeket, amelyeken a bukaresti Szent József Katedrálisban fog ülni a Romániába látogató Ferenc pápa és kísérete. A görög katolikus családból származó cégvezető szerint nagy megtiszteltetés számukra a megrendelés.

20 perccel lesz hosszabb a pápai szentmise

Több nyelven zajlik majd Ferenc pápa liturgiája a csíksomlyói nyeregben június 1-jén, a prédikáció magyar és román nyelvre való fordítása következtében 20 perccel lesz hosszabb a szentmise az eredetileg tervezettnél. Oláh Zoltán, a pápalátogatás egyik sajtófelelőse ismertette, hogyan zajlik majd a liturgia programja. Reggel 6 órától már különböző lelki programok zajlanak a nyeregben, a szentmise pedig déli fél 12-kor kezdődik a Pápai himnusz és az Ó, én édes jó Istenem kezdetű egyházi ének eléneklésével. A liturgiát latin nyelven celebrálja Ferenc pápa, a válaszokat azonban mindenki anyanyelvén mondhatja. A híveknek majd liturgikus füzetet osztanak, abban minden fordítást, a liturgia menetét és minden szükséges információt megtalálnak majd. Az énekek magyarul hangzanak el. A napi imádság latinul lesz (fordítása benne lesz a füzetben), az olvasmányokat magyarul és románul olvassák fel, a hívek könyörgése magyarul, románul és németül fog elhangzani. A pápa olasz nyelven mondja el a prédikációt, amelyet magyar és román nyelvre is lefordítanak. A pápai áldás szintén latinul zajlik, majd a szentmise ősi imánk, a magyar himnusz eléneklésével zárul. Fontos tudnivaló, hogy a Mária Rádió jóvoltából a 89,7 hullámhosszon is lehetőség lesz magyar nyelvű fordítással hallgatni a prédikációt, a 90,04-es frekvencián pedig román nyelven lesz erre mód. Ugyanakkor az interneten keresztül is lehetőség lesz a szentmise több nyelven való követésére.

Forrás: Székelyhon