Infók

Köszönet Jakubinyi György nyugalmazott érseknek

1990. április 29-én Csíksomlyón szentelték püspökké Dr. Jakubinyi Györgyöt, mint Aquae Regiae címzetes püspökét és gyulafehérvári segédpüspököt. II. János Pál pápa 1994. április 8-án nevezte ki a Gyulafehérvári Főegyházmegye érsekévé. Hivatalába 1994. április 21-én iktatták be, közel 26 éven át vezette főegyházmegyénket. Olyan időszakban lett főpásztor, amikor teljesen más kihívások jelentkeztek, mint korábban, sokkal nagyobb számban, sokkal több területen. Nem volt könnyű dolga és ő legjobb tudása szerint igyekezett a rábízott nyájat megtartani, tanítani és vezetni. A köszönet szavait fogalmazva, felvillannak szemeim előtt gyulafehérvári szemináriumi éveim, amikor tanáromként tudásával lenyűgözött. Római tanulmányaim kapcsolatunkat szorosabbra fűzték, hiszen hat évig ugyanannak a kollégiumnak voltam növendéke, amelynek egykor ő is. Az ő rendelkezéséből kerültem káplánnak Marosvásárhelyre, és az ő dispoziciója vezetett vissza Rómába, a Szentszék szolgálatára. Az évek során egyre többet osztott meg velem gondjaiból, egyre bizalmasabb kérdések megoldásába vont be.

A vállaira nehezedő kereszt hordozásában alkalmanként Cirenei Simonja lehettem. Nemcsak Áron püspökünk szentté avatási eljárása kapcsán, de más kérdésekben is teljes bizalommal kérte véleményemet. Amikor meglátásaink nem egyeztek, atyai megértéssel és türelemmel vette azt tudomásul. 2019 Karácsonyának vigíliáján Ferenc pápa elfogadta György érsek lemondását, és úgy döntött, hogy utódjaként én foglaljam el a gyulafehérvári érseki széket. Ezáltal a kereszt az ő válláról az enyémre kerül át, de támaszkodhatok nagy tudására, széleskörű ismereteire és negyedévszázadosnál hosszabb főpásztori tapasztalatára. A nyugalmazott érsek atya az érseki palotában fog lakni. Szeretettel kérem a Főtisztelendő Paptestvéreket és a Kedves Híveket, hogy foglalják őt imáikba, és gyulafehérvári látogatásaik alkalmával keressék fel. Megköszönve szolgálatát, a paptestvérek és a hívek nevében is a jó Isten áldását kérem életére: adjon neki a Mindenható jó erőt és egészséget!

Ad multos et faustissimos annos!

Gyulafehérvár, 2020. február 24. †Gergely s.k. érsek