Infók

Köszönet Tamás József nyugalmazott segédpüspöknek

Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt közel 23 évvel ezelőtt, 1997. március 1-jén szentelték püspökké a csíksomlyói kegytemplomban, mint Valabria címzetes püspökét. Papként közel két évtizeden át volt a gyulafehérvári nagyszeminárium lelkivezetője, itt ismertem meg őt kispapként. Végtelen nyugodtsága, mindig szelíd hangja és mosolya bátorítóan fogadtak és kísértek gyulafehérvári éveim alatt. Papságomban is végig kísért, és bár ritkán találkozhattunk, atyai törődéssel követte életutam alakulását. Segédpüspökként Csíkszeredában tartózkodott, de általános helynökként kivette részét a főegyházmegye kormányzásában. Sokrétű szolgálata során mindig fontos volt számára a papokkal és a hívekkel való állandó kapcsolattartás. Bérmálásokon, plébániái vizitációkon, egyházi ünnepségeken való sűrű részvétele mellett lelkigyakorlatokat és zarándoklatokat vezetett. A paptestvérek és a kedves hívek nevében is hálás köszönet áldásos szolgálatáért! József püspök atya továbbra is a csíkszeredai segédpüspöki hivatalnak helyet adó épületben fog lakni és örömmel lesz segítségemre minden olyan feladat végzésében, amelyet az egyházjog számára lehetővé tesz. Kérem Főtisztelendő Paptestvéreimet és a Kedves Híveket, hogy szeretettel foglalják imáikba, látogassák őt továbbra is.

A Mindenható Isten kísérje áldásával életét, tartsa meg jó erőben és egészségben számos éven át!

Gyulafehérvár, 2020. február 24. †Gergely s.k. érsek