Kiemelt

Szent Erzsébet ünnepéhez közeledve segítsünk a gyermekeknek

Főegyházmegyénkben a Caritas szervezet minden évben, Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez közel eső vasárnap gyűjtést szervez időseknek, betegeknek, segítségre szorulóknak. Erre az idén november 17-én, vasárnap kerül sor, ezúttal a gyermekek javára. Jakubinyi György érsek erre vonatkozó felhívását teljes egészében közöljük:

Amikor a gyermekekre figyelünk, rövid időre megfeledkezünk felnőttségünkről. Öntudatlanul is visszatérünk a jelen pillanatba, és közel kerülünk Istenhez. Azért van ez így, mert Isten is gyermekké lett, másképp nem tudott volna emberré válni. Emberré válásunk feltétele tehát az, hogy időnként tekintsünk a gyermekekre, akik „feladják a házi feladatot”: hogyan válhatunk újra bízó, Istent igazán szerető emberekké, keresztényekké.

Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe mindig ilyen emlékeztető szeretne lenni számunkra, amikor társadalmunk háttérbe szorítottaira figyelünk… Az elmúlt évben azokra a testvéreinkre irányítottuk figyelmünket, akik földi életük végéhez közeledve igénylik odafigyelésünket, szeretetünket. Köszönetet mondok valamennyi keresztény testvéremnek azért, hogy ezt őszinte szívvel meg is tették és adományaikkal segítettek; az elmúlt évben az időseket és betegeket segítő otthoni beteggondozó szolgálat támogatására 235 032 lej gyűlt össze.

Ebben az évben a gyermekekre figyelünk. Adományaikkal előmozdíthatják azokat a programjainkat, amelyek az elhagyatott, vagy a fejlődésben valamilyen szinten elmaradt gyerekeket szeretnék segíteni. A főtisztelendő paptestvéreket és a kedves híveket szeretettel kérem, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék főegyházmegyei Caritas szervezetünk kezdeményezését.

A folyó év november 17-re tervezett Szent Erzsébet-napi gyűjtésből befolyt összegeket kérjük a Gyulafehérvári Caritas Román Kereskedelmi Banknál nyitott, RO46 RNCB 0003 0015 6949 0006 sz. bankszámlájára utalni; hivatalos megnevezése: Caritas Alba Iulia, adóhivatali szám: CF. 4562770, vagy a helyi kirendeltségeknél, munkapontoknál leadni. Adományaikért ezúton is őszinte köszönetet mondunk. A jó Isten fizesse meg mindenkinek áldozatát a maga kegyelmi gazdagságából!