InfókKiemelt

Európai parlamenti választás

Szeretettel emlékeztetjük Paptestvéreinket és rajtuk keresztül híveinket, hogy ez év május 26-án Európai Parlamenti választás lesz országunkban.

Minden jóakaratú embernek, de főleg katolikus hívőnek kötelessége élni szavazati jogával.

Arra kérjük testvéreinket, hogy olyan jelöltekre adják le szavazatukat, akik a keresztény értékeket felvállalják, az élet kultúráját hirdetik, óvják a keresztény értékrendekre épülő családot, annak méltósságát és az Isten által teremtett világot.

Olyan jelöltekre szavazzanak, akik felvállalják a kisebbségek jogaikért való küzdelmet, a vallásszabadság érvényesítését, akik bíznak a fiatalokban és támogatják őket. Nem mindegy, hogy a jövő Európáját és annak irányítását kiknek a kezébe tesszük. Itt és most az a dolgunk, hogy éljünk választó jogunkkal és alkalmas személyre adjuk le szavazatunkat.
 
Adja Isten, hogy a keresztény Európa ne csak történelmi emlék, hanem tovább élő valóság legyen!

+ Jakubinyi György érsek