InfókKiemelt

Pápalátogatásra Érsek Úr

A húsvéti időben, a feltámadás és megváltottságunk örömétől áthatva, gyakran imádkozzuk és énekeljük a zsoltáros szavaival: „Ezt a napot az Úristen adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta.” (Zsolt 118,24)

Ezt az örömteli imát hatványozottan ismételhetjük néhány nappal a Szentatya érkezése előtt. Minden katolikus hívőnek, de minden jóakaratú embernek is, örömet kell jelentsen Ferenc pápa csíksomlyói látogatása.
Húsz évvel ezelőtt, amikor tudomást szereztünk arról, hogy II. Szent János pápa nem jöhet át Erdélybe, szomorúság és csalódottság érzése hatalmasodott el rajtunk. A jó Isten meghallgatta kérésünket és megadta azt
a kegyet, hogy Szent Péter utódja, az élő Péter, Ferenc pápa személyében látogasson el hozzánk. Egyedüli és történelmi jelentőségű esemény, amellyel a Gondviselés azt igazolja, hogy Isten elfogadta népünk imádságát és áldozatát. Azon a helyen találkozhatunk Szent Péter utódával, amelyet őseink hite, erényes élete, helytállása, vérhullatása és verejtékes munkája szentelt meg.

Ne hagyjuk befolyásoltatni magunkat a megtévesztő „szirénhangoktól”. Ismerjük a szentírási példából, hogy ahol jó magot vetnek, onnan nem hiányzik a gonosz konkoly szórása sem. A pápalátogatás szervezésével és lebonyolításával megbízott papjaink és híveink úttörő munkát végeztek. Már most elismerésemet tolmácsolom mindannyiuk felé, akik áldozatot
nem ismerve, nagy hozzáértéssel és felelős elköteleződéssel végezték a nehéz és felelős munkát. Mindannyiuknak legyen igazi jutalmuk az öröm és béke, amelyben az isteni kegyelem által részesülnek.
Szeretettel kérem Paptestvéreimet és kedves híveimet, hogy készüljenek méltóképpen és vegyenek részt a Szentatyával való találkozón.
Jöhetnek azok is, akik nem regisztráltak, de szeretnének részt venni a szentmisén.
Végezzék továbbra is az eddigi imákat, hangolódjanak rá az ünnepre, hogy a közösen bemutatott szentmise által és a csíksomlyói Segítő Szűzmária közbenjárására, áradjon népünkre az Úristen bőséges áldása az elkövetkező évszázadokra is!