Blog

Fülöp Kurzus Csicsóban

Sok embernek nincs személyes tapasztalata az Istenről. Túl távolinak tűnik ahhoz, hogy saját gyarlóságát tapasztalva Őt elérhesse. Még a benne hívők is sokszor kételkedőre vonják az Ő feltétel nélküli szeretetét.

Gyakran tesszük fel a kérdést:

  • Mit tegyek, hogy kiérdemeljem Isten szeretetét?
  • Ha Isten valóban szeret, akkor miért van ennyi bűn a világban?
  • Ki tud ezektől megszabadítani?
  • Hogyan térhetek meg bűneimből?
  • Hogyan lehetek Jézus követője?
  • Mi lesz, ha túl egyedül érzem magam?
  • Hogyan lehetek más keresztényekkel személyes kapcsolatban?
  • Hogyan kerülhetek Istennel személyes kapcsolatba?
  • Mi valójában a keresztény élet?

     A Fülöp kurzus ezekre a kérdésekre gyakorlati módon próbál választ adni. Nem ismereteket akar átadni, hanem a résztvevőket segíti, hogy egy személyes találkozásuk legyen az élő Istennel. Nem új dolgokra törekszik, hiszen az Örömhír 2000 éve ugyanaz, hanem a régit új formában próbálja feltárni.

Kik vehetnek részt?

Akiknek nyitott a szívük az Isten személyes szeretetére és akarnak Vele találkozni.

Ő azt mondja Igéjében. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”   (Jn 3,16)

Időpont: 2022. május 13-15.

                péntek: 17,30 – 21,30 óráig;

                szombat: 08,30 – 20,00 óráig

                vasárnap: 09,00 – 14,00 óráig

Helyszín: Csíkcsicsói katolikus plébánia hittanterme

Bejelentkezés: Koncsag László  0747-230408  ,    Dánél József      0742-679082

Bejelentkezési határidő: jelentkezni minél előbb, de legkésőbb május 1.

Hozz magaddal: teljes Szentírást (Ó- és Újszövetség, lehetőleg Jeromos félét), jegyzetfüzetet

A kurzus költsége: 150 RON. Ez magába foglal egy szombati közös ebédet és a kurzus egyéb költségeit.

Résztvenni csak a teljes programon lehetséges!!!