Blog

Hálaadás a templom újrafedésekor

Gondolatok az újrafedés kapcsán:

„Megépítette Salamon az Úr templomát… És elkészítette a templomot, és annak mindennemű tartóit, és mindazt, ami a templomban való szertartáshoz szükséges volt; az oltárt, a papi öltözeteket, az énekesek ruháit, az áldozati edényeket, az arany, ezüst és rézedényeket is elkészítették. És bevitték az Úrnak templomába mindazt, amit Dávid, az ő atyjának Istennek szentelt: az ezüstöt, az aranyat és az edényeket. És Salamon és az egész Izrael közössége vele együtt áldozott nagy áldozatokat az Úr előtt, a templom elkészítése után.” (1Kir 6-8.)

Ma egy különleges eseményt ünneplünk, a templomunk újrafedésének befejezését. Ahogy a Királyok első könyvében olvashatjuk, Salamon király is nagy gonddal és szeretettel építette fel az Úr templomát, és mi is hasonló odaadással dolgoztunk a mi templomunk megújításán.

A templomunk új teteje nem csak egy fizikai építmény, hanem jelképe is annak a szeretetnek és hitnek, amely összeköt minket. Együttes munkánk gyümölcse azt bizonyítja, hogy közösségünk ereje hatalmas, és bármit elérhetünk, ha együtt dolgozunk és támogatjuk egymást.

A templom nem csak egy épület, hanem a közösségünk szíve, ahol együtt imádkozunk, éneklünk és áldozunk Istennek. Ahogyan Salamon és egész Izrael közössége nagy áldozatokkal adta át a templomot Istennek, úgy mi is hálát adunk ma az Úrnak a közös munkánkért és az elért eredményekért.

Ez az új tető jelképezi hitünket, összefogásunkat és az Úrba vetett bizalmunkat. Az, hogy sikeresen befejeztük ezt a munkát, emlékeztet minket arra, hogy Isten áldása és ereje mindig velünk van, és hogy közösségként bármire képesek vagyunk.

Köszönöm mindenkinek az odaadó munkáját és támogatását. Adjon Isten erőt és áldást mindannyiunknak, hogy továbbra is hűségesen szolgálhassunk, és hogy templomunk mindig a hit és szeretet otthona legyen.

Ma adjunk hálát Istennek, aki erőt adott nekünk ehhez a munkához, és áldjuk meg mindazokat, akik részt vettek ebben a fontos szolgálatban, összefogásban. Emlékezzünk arra, hogy minden nehézség közepette is ott van velünk Krisztus, aki megerősít minket.

Kívánom, hogy ez a hálaadó ünnep erősítse meg közösségünk egységét, és legyen emlékeztető arra, hogy együtt, Krisztusból erőt merítve, bármire képesek vagyunk.

 

Mennyei Atyánk,

Hálával és örömmel állunk most itt előtted, hogy megünnepeljük templomunk újrafedését, amely közösségünk összefogásának és áldozatos munkájának eredménye. Köszönjük Neked mindazokat, akik idejüket, energiájukat és szeretetüket áldozták ennek a munkának a megvalósítására.

Kérünk, áldd meg ezt a templomot, amely most megújulva szolgál Téged és a közösségünket. Legyen ez a hely mindig a hit, a remény és a szeretet otthona, ahol mindenki békét és megnyugvást találhat. Töltsd meg a falait a Te jelenléteddel, hogy mindenki, aki belép, érezze szereteted és kegyelmed erejét.

Áldd meg, Urunk, azokat, akik részt vettek a munkában, és azokat is, akik támogatták azt bármilyen módon. Erősítsd meg közösségünk kötelékeit, hogy továbbra is egységben és szeretetben dolgozhassunk együtt. Adj nekünk erőt és bölcsességet, hogy mindig a Te útmutatásodat kövessük, és hogy minden cselekedetünk Téged dicsőítsen.

Imádkozunk azért, hogy a templomunk teteje alatt zajló összes esemény és ima áldás legyen minden résztvevő számára. Hozzon ez a megújulás új életet és lelkesedést közösségünk számára, és emlékeztessen minket arra, hogy Veled együtt minden lehetséges. Áldd meg, Urunk, ezt a templomot és a benne szolgáló közösséget, most és mindörökké. Ámen.

 

A Megmentett Templom – inspiráló történet  hálaadó ünnepséghez

Egy kis falu közepén állt egy régi, de gyönyörű templom. Évtizedek óta volt a közösség szívének központja: itt tartották a szertartásokat, ünnepeket, és itt kerestek menedéket az emberek nehéz időkben. Az évek múlásával azonban a templom tetője egyre romosabbá vált, és az esőzések alkalmával beázott, veszélyeztetve a templom értékeit és a közösség biztonságát.

A falubeliek tudták, hogy valamit tenniük kell. Mivel a falu nem volt gazdag, mindenki hozzájárult, amivel tudott. A helyi asztalos felajánlotta a munkáját, a gazdák fát adtak az erdeikből, a háziasszonyok ételt főztek a munkásoknak, a gyerekek pedig segítettek, ahol tudtak. Hónapokon át dolgoztak együtt, néha fáradtan, de mindig mosollyal az arcukon és szeretettel a szívükben.

Végül elérkezett a nap, amikor a munkálatok befejeződtek. A templom új teteje ragyogott a napsütésben, és mindenki büszkeséggel tekintett a munkájuk gyümölcsére. Az ünnepség napján a templom harangjai messzire kongtak, hirdetve az összefogás és a közösség erejét.

Az ünnepi szentmisén az idős pap könnyekkel a szemében mondott köszönetet. „Ez a templom nem csak egy épület” – mondta. „Ez a mi közös szívünk. És most, hogy újra biztonságos és szép, emlékeztet minket arra, hogy együtt bármire képesek vagyunk.”

Az emberek együtt énekeltek, imádkoztak és megosztották egymással örömüket. A nap végén mindenki hazatért, de a templom új tetője alatt újra megerősödött közösség szíve dobogott.

 

Ez a történet jól példázza a közösség erejét és az együttműködés fontosságát. Egy ilyen történet elmondása az ünnepségen inspiráló lehet és emlékezteti a résztvevőket arra, hogy milyen fontos a közös munka és a hálaadás.

 

Hálaadó Vers

 

Összefogott a falu népe,

Szívükben tűz, kezükben fény,

Közös munkával, reménységgel,

Új tetőt kapott a templom, mint remény.

 

Kalapács csattog, deszka zeng,

Öreg fák adják erős testük,

Mindenki hoz egy kicsit, amit lehet,

Együtt épül, szépül szeretetük.

 

Kőre kő, fa a fa mellé,

Az ég felé emelkedik a hála,

A templom újra biztonságos és szép,

Szíveinkben visszhangzik imák szava.

 

Harang zúg, hála száll az égbe,

Összekapcsol minden kéz, minden szív,

Mert együtt vagyunk erősek,

És a hála mindenkit egy cél felé hív.

 

Imáink szárnyalnak, énekeink zengnek,

Közös örömünket megosztjuk ma,

Mert ami most itt ragyog és fénylik,

Az a közösségünk igazi csoda.

 

LELKI CSÖNDRE VÁGYOM

 

Én Istenem, lelki csöndre vágyom,

Templomod az, ahol megtalálom.

Lelki fülem ott Rád hangolódik,

s bennem a sok bűn-görcs feloldódik.

 

Körülöttem zajlik a bűn-tenger:

Csöndes sziget, Uram, te légy bennem,

Ahol fáradt lelkem felüdülhet,

s újabb harcra áldást, erőt nyerhet.

 

Megfáradtak nálad felüdülnek,

erőtlenek új erőre lelnek.

Bűnüldözött lelkek menedéke

Nálad van az örök csönd, a béke.

 

 

Szeressétek a templomot

 

Tudom, sok a gond és a baj,

és sokszor nagyon sok a bánat.

Mégis, mégis szeressétek,

szeressétek e drága házat:

szeressétek a templomot.

 

Sok értéktelen limlomot

elrabolt tőlünk ez az élet.

De légy áldott, hogy meghagyott

mi Istenünk, örökre Téged,

és meghagyta a templomot.

 

Szeressétek a templomot,

hol Ige szól és szál az ének,

s azoknak, kik el nem jöttek

mondjátok el: kik hisznek, élnek,

s Istenben bíznak szüntelen.

 

Mondjátok el: ki hűtelen,

s ki hitetlenül gyenge, gyáva,

az Isten szent, nagy seregében

azokra nincs szükségünk máma,

csak arra, kiben hit lobog!

 

Igen, lehet, hogy nagy dolog

mindent egy lapra tenni fel,

de higgyétek: ha Isten szól,

hogy induljunk, hát menni kell

hősen, erősen, biztosan.

 

Lehet, hogy nem jönnek sokan,

de aki jön az itt ne féljen,

annak a szívén tűz lobogjon,

annak a lelke lángban égjen

és mondja el mindenkinek:

 

Van egy hely, ahol nincs hideg,

van egy hely, ahol láng lobog,

van egy hely, ahol béke van,

van egy hely, ahol szív dobog,

s szeretet árad szüntelen.

 

Ne jöjjön, aki hűtelen,

de jöjjön, akinek van hite,

jöjjön boldogan, biztosan,

jöjjön Istenhez el ide

az ősök drága templomába.

 

És tegyen hitet itten állva,

hogy vérrel, könnyel és imával

és mindenekkel harcra szállva

és szembe nézve a halállal

megőrzi ezt a templomot!

 

Sok értéktelen limlomot

elrabolt tőlünk ez az élet,

de meghagyta a templomot.

A templomot ne hagyjátok,

a templomot szeressétek!

Szeressétek a templomot!