Blog

Öt jó ok arra, hogy hét közben is elmenjünk szentmisére

A szentmise bőséges kegyelemmel tölti el azokat, akik részt vesznek rajta. Miért ne fontolnánk meg, hogy vasárnap mellett hétköznap is elmenjünk szentmisére?

Jézus áldozata és az Eucharisztia áldozata egyedülálló áldozat. Valójában a szentmise Jézus kereszthalálának jelenvalóvá tétele, ami minden egyes nap megújul az Eucharisztiában. A vasárnapi szentmiséken való részvétel fontos és tiszteletben tartandó szabály, de mindenekelőtt rendkívüli lehetőség az Úrral való találkozásra is. Nos, akkor miért ne élnénk azzal a lehetőséggel, hogy hétköznap is elmenjünk szentmisére? Íme öt jó ok arra, hogy így tegyünk.

1. Isten áldottjának lenni

Nincs jobb módja annak, hogy így kezdjük a napot! A kora reggeli szentmisén való részvétellel Istent helyezzük első helyre a napunkban. Ő pedig nem fogja elmulasztani, hogy megáldja összes tevékenységünket és munkánkat.

2. Figyelni Isten szavára, a Szentírásra

Mi lehet jobb módja annak, hogy Isten igéjéből táplálkozva kezdjük a napot? A szentmisén az Ószövetségből és az Újszövetségből különböző szövegeket olvasnak fel, valamint azt, amit az Evangélium hirdet. Az olvasmányok a liturgikus naptár szerint váltakoznak és lehetővé teszik számunkra azt, hogy a Biblia nagy részét három liturgikus éven át elolvassuk.

3. A Krisztussal való egység megerősítése

A felajánlás pillanatától kezdve a kenyér és a bor valóban Krisztus testévé és vérévé válik. Jézus ezáltal valóságosan jelen van az Eucharisztiában: testével, vérével, lelkével és istenségével. A szentáldozás tehát megerősíti a Jézussal való egyesülést. Ahogy ő mondja: „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne.” (Jn 6,56)

4. Bűntől való szabadulás

Az Eucharisztia vétele egyesít Krisztussal, megtisztít az elkövetett bűnöktől és megőriz a jövőbeli bűnöktől is. Valójában minél inkább befogadjuk Krisztust, annál inkább fejlődik a vele való barátságunk. Ezt a kapcsolatot Vele nehéz megszakítani azzal, hogy halálos bűnt követünk el. Miként a testi táplálék helyreállítja a fizikai erőnlétet, úgy az Eucharisztia helyreállítja a lelki erőt és megvéd a jövőbeli bűnöktől.

5. Szentségben való növekedés

A szentmise növeli a megszentelő kegyelmet és segít növekedni a szentségben is. Elég csak az Egyház szentjeinek életére tekintenünk, akik oly gyakran járultak szentáldozáshoz és így hagyták magukat Krisztus által átalakítani, egyre hasonlatosabbá válva Őhozzá. Minden egyes szentmise bőséges kegyelmet hordoz, amely csak arra vár, hogy befogadják. Nos, ha megteheted, a napod megkezdésének a legjobb módja az, ha időnként elmégy hétköznap is szentmisére!

Fordította: Hegedüs Katalin
Forrás: Aleteia – zarandok.ma