Blog

Hatásunk a munkahelyen

A munkahely nem csupán a lelki növekedés, hanem a világra gyakorolt hatás színtere is lehet. A Szentírás számos példát em­lít arra, hogy Isten a korántsem ideális munkakörülményeket is felhasználhatja az üdvtörténetben, népe védelmében vagy a közjó érdekében. Gondoljunk csak Józsefre, Dánielre, Nehemiásra vagy Eszterre! Nincs az a jelentéktelen vagy sötét munkahely, ahol ne gyakorolhatnánk hatást a környezetünkre.

Az évek során alkalmam adódott megfigyelni, milyen rend­kívüli példával szolgált hallgatói számára a Dél-Kaliforniai Egye­tem filozófiaprofesszora, Dallas Willard. Kimagasló tudományos tevékenysége és krisztusi élete egyaránt mély hatást gyakorolt kollégáira és a hallgatókra is. Életére visszatekintve ő maga így ír munkája jelentőségéről, illetve annak a lelki növekedésében betöltött szerepéről:

A tanítványság mindig ott valósul meg, ahol épp vagyok. Aki épp vagyok, amit épp csinálok… Ha bemegyek az egyetemre, és benyitok az előadóterembe, az ott a tanít­ványság színhelye számomra. Ott tanulhatom meg Jézus­tól, mit és hogyan tegyek Isten országában… ezért olyan fontos megértenem, hogy Jézus valójában a legjobb szak­ember a szakterületemen. És a tiéden is. Nem számít, mi­vel foglalkozol. Akár bankigazgató vagy, akár kereskedelmi céget, gyárat vagy kormányhivatalt vezetsz, bármi is legyen a feladatod, azon a területen ő a legjobb szakember.

Hová helyezett Isten? A tanítványság színterének tekintem-e a munkahelyem? Engedem-e, hogy Jézus, a legjobb szakember ne csak az életre, hanem a munkám elvégzésére is megtanítson? Óriási változást jelent, ha munkahelyünkre is a tanítványság kö­zegeként tekintünk! Egyrészt jobban végezzük majd a feladatain­kat, másrészt lelki életünk is fejlődik, és hatással lehetünk a kör­nyezetünkre. Krisztushoz való hasonlatosságunk elsősorban nem a vasárnapokban, hanem a hétfőkben mutatkozik meg. Ha Jézus követőinek valljuk magunkat, ideje őt is magunkkal vinnünk a munkahelyünkre!

A VENDÉGSZERETET MESTERFOKA

Ha az igényes utazó szeretne megszállni Kansas Cityben, jó eséllyel a Westin Crown Center Hotelre esik a választása. A szállo­da, amelyet a Hall család építtetett egy üzletközpont részeként, ma már országszerte ismert színvonalas vendéglátásáról. A hotel alkalmazottai a vendégek minden igényére figyelnek, ennek kö­szönhető, hogy a Westin a vendégszeretet mintaképévé vált.

A feleségemmel együtt hivatalosak voltunk a szállodaigaz­gató, John Evans nyugdíjas-búcsúztatójára. John és felesége, Deborah gyülekezetünk tagjai, akiknek az életében gyönyörűen megvalósul a hit és a hivatás összhangja, és keresztény hitüket is magukkal viszik a munkahelyükre. Az évek során alkalmam volt megismerni őket, és megfigyelhettem, ahogy a vendéglátást példa­szerűen gyakorolva egyre kifejezettebbé válik életükben a Szentlé­lek gyümölcse. Szeretném hinni, hogy gyülekezetünkre jellemző a vendégszeretet, és örömmel jelenteném ki, hogy elsősorban kö­zösségünk tagjaiként tettek szert erre a nagyszerű képességre és lelki érettségre – de tisztában vagyok azzal, hogy mindez inkább a vendéglátószakmában eltöltött éveik és a vasárnaponként táplált hitük együttes hatásának köszönhető.

A búcsúztatón, ahol őket ünnepeltük, megszólított egy Con nevű hölgy, aki már harmincegy éve állt a szálloda alkalma­zásában. Ez önmagában is szép teljesítmény, de a mondaniva­lója sem volt kevésbé figyelemreméltó: „John a legjobb főnök a világon!” – lelkendezett. A város vezetői szintén elismerően szóltak John és Deborah tevékenységéről, kiemelték tisztessé­ges szakmai hozzáállásukat, a közösségért végzett szolgálatukat és elkötelezettségüket. A szomszédaik szintén őszinte szeretet­tel beszéltek róluk. Csodálatos képet festett ez az este számomra arról, mi történik, ha hétköznapi emberek különleges munkát végeznek egy hétköznapi munkahelyen. Bámulatosnak találtam, milyen hatást gyakorolhat a világra, ha az ember bölcsen éli nap­jait, s milyen formáló erővel bír a jól végzett munka. Mi döntjük el, hogyan végezzük munkánkat, s a munkánk dönti el, milyen emberré válunk.

Imádság

Mennyei Atyám, bölcs gondviseléseddel te helyeztél oda, ohol most dolgozom. Szeretnélek ma is téged dicsőíteni o munkámmal. Segíts jól végeznem a feladataimat! Hadd újítsam meg az elmémet a te igéd igazságai által. Úr Jé­zus, legyen a munkahelyem is a tanítványság színtere, ahol feladataim közben is tőled tanulhatok. Hadd legyen egyre láthatóbbá az életemen, hogy hozzád hasonlóvá válok, miközben a Szentlélek erejével végzem munkámat. Uram, használd az életem megváltó terved eszközeként, a világ javára. Ámen.