Blog

Lelkitükör gyerekeknek

Lelkiismeretvizsgálat és lelki tükör (9-12 éves korosztálynak)
– az első évben szülői segítséget igényelhet –

A lelkiismeretvizsgálat tudatos cselekmény, amelyet a gyermek – kezdetben szülői segítséggel – havonta elvégez. A lelkiismeretvizsgálatot bensőséges ima vezet be, amelyet a szülő mondhat az első időszakban, később már a gyermek. Lényeges, hogy ne kényelmetlen helyzet rögzüljön a gyermekben, hanem egy őszinte önfeltárás Isten előtt, aki szeret minket. A szülő nem lehet bíró ezekben az esetekben, még akkor sem, ha „kitudódik” számára valami, amiről nem tud, vagy nem sejtett. Fontos megtartani a bizalomteljes légkör intimitását. Csak akkor szólni, ha a gyermek kéri a segítséget.

A lelkiismeretvizsgálat szertartását célszerű a gyermek szobájában végezni.
A szülő leül a gyermekével (székre, sámlira, a szőnyegre) és elmagyarázza, hogy most őszintén fogunk beszélni Istennel. A szobában legyen egy szentkép, vagy kereszt, amelyet a gyermek választ ki, és kötődik hozzá.

Keresztvetés.

Ima, amelynek során Isten segítségét kérjük abban, hogy felismerjük, mi jót és rosszat tettünk az elmúlt időszakban: Pl. Istenem, segíts, hogy megértsem azt, miért tegyek jót, és kerüljem a rosszat. Add, hogy egyre jobban szeresselek téged és embertársaimat úgy, mint magamat. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Most következik a lelkiismeretvizsgálat, amit a gyermek lehetőleg egyedül végezzen, hiszen ez az ő lelkének legbensőbb ügye, de legyünk készen segíteni és válaszolni neki. Célszerű elmondani, hogy saját gyermekkorunkban, amikor valamit rosszul tettünk, annak milyen következményei voltak, és azt is, milyen öröm volt helyrehozni a dolgokat.

Törekedtem megtartani Isten parancsait, amelyek segítségével megteszem mindazt, amire Jézus kér engem? Szerettem Istent mindenek fölött, és embertársaimat, mint magamat?

I. parancsolat: Uradat, Istenedet imádd, és csak Neki szolgálj!

 • Hiszem azt, és bízom abban, hogy Isten feltétel nélkül szeret engem?
 • Igyekeztem szeretni Istent és hálás vagyok neki szeretetéért?
 • Haragudtam Istenre, mert valami másképp történt, mint ahogy azt én akartam?
 • Imádkozom reggel, este és fontos helyzetekben?
 • Hálás vagyok Istennek, amiért van mit ennem, és van ruhám, amely védi testi egészségemet?

II. parancsolat: Isten nevét hiába ne vedd!

 • Kívántam valakinek azt, hogy Isten büntesse meg?
 • Erősködtem a hamis dolgok védelmében és védtem a hazugságot?
 • Megszegtem adott szavamat?
 • Beszéltem csúnyán?
 • Voltam túlzottan büszke és hiú?

III. parancsolat: Az Úr napját szenteld meg!

 • Megszenteltem a vasárnapot azzal, hogy elmentem szentmisére?
 • Kértem Istent, hogy a következő héten minden jóban segítsen?
 • Segítettem szüleimnek abban, hogy vasárnap pihenjenek?
 • Pihentem vasárnap, hogy legyen lelki-testi erőm a következő heti feladataimhoz?

IV. parancsolat: Atyádat és anyádat tiszteld!

 • Megköszönöm minden este Istennek, hogy vannak szüleim, akik életet adtak nekem és igyekeznek jót adni nekem?
 • Engedelmes voltam szüleim iránt?
 • Segítettem nekik, és örömmel részt vettem a családi programokban, feladatokban?

V. parancsolat: Ne ölj!

 • Védelmeztem az életet?
 • Megvédtem a gyengébbet?
 • Segítettem annak, aki gyengébb?
 • Vigyáztam mások és a saját egészségére, testi épségére?
 • Kerültem azokat a tornagyakorlatokat, amelyek segítenek abban, hogy erős és egészséges legyek?
 • Próbáltam másokat arra rávenni, hogy rosszat tegyenek?
 • Igyekeztem kibékülni azzal, aki megbántott?
 • Igyekeztem elkerülni veszekedést és verekedést?
 • Segítettem másokat kibékülni egymással?

VI. parancsolat: Ne paráználkodj!

 • Gúnyolódtam fiúkon/lányokon?
 • Törekedtem önuralomra?
 • Duzzogtam és illetlenül viselkedtem szüleimmel és tanáraimmal?

NB! A szülő már ezen a helyen igyekezzen felvilágosítani gyermekét arról, hogy a szexualitás Isten olyan ajándéka, amellyel nem élhetünk vissza, és nem használhatunk ki. A szexualitás (nemi jelleg) egy érték, amelyet védenünk kell, mivel szent dolog. Fontos a helyes szexuális felvilágosítás népmeséken keresztül. Ugyanakkor legalább annyira fontos, hogy ne keltsünk a gyerekben túlzott bűntudatot sem azért, amiért nem kell!

VII. parancsolat: Ne lopj!

 • Tiszteltem és védtem mások tulajdonát és testi, lelki épségét?
 • Igazságos voltam másokkal?
 • Együttérző voltam másokkal?
 • Igyekeztem helyrehozni a kárt, amit másoknak okoztam?
 • Vigyáztam a természetre és környezetemre?
 • Rongáltam tárgyakat és növényeket?
 • Bántottam állatokat?
 • Elvégeztem azokat a feladatokat, amelyek kötelességeim közé tartoznak?
 • Megbecsültem szüleim és tanáraim értem végzett munkáját és fáradozását?
 • Hálás voltam nekik, és megköszöntem nekik, hogy törődnek velem?

VIII. parancsolat: Ne hazudj, mások becsületében kárt ne tégy!

 • Igazságos voltam másokkal?
 • Állítottam valótlan dolgokat?
 • Dicsekedtem olyan dolgokkal és képességekkel, amelyek nincsenek a birtokomban?
 • Beszéltem másról valótlant, rossz dolgokat?
 • Csábítottam mást rossz cselekedetekre?
 • Hízelegtem önző céllal?
 • Tiszteltem a művészi értékeket?
 • Rongáltam?

IX. parancsolat: Felebarátod házastársát ne kívánd!

 • Megsértettem barátságokat?
 • Elárultam más titkát és gyengeségét?
 • Igyekeztem tisztelni a felnőtteket?
 • Voltam túlzottan durva másokkal?

X. parancsolat: Mások tulajdonát ne kívánd!

 • Fösvény voltam?
 • Irigykedtem – szomorú és letört voltam, mert nem szereztem meg magamnak valamit, ami másnak van?
 • Kérkedtem – lenéztem másokat, mert nekik nincsenek meg azok a javak, amelyekkel a szüleim ellátnak engem?

A lelkiismeretvizsgálatot rövid hálaadó, és az esti ima kövesse.