Blog

Szent Antal klenced 2. – A szeretet kedves

Legyetek egymáshoz jóságosak, kedvesek, irgalmasok, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. (Ef 4,32)

 

A kedvesség vagyis a jóság nem más, mint a cselekvő szeretet.

Ha a türelem az, ahogyan a szeretet reagál annak érdekében, hogy hatástalanítson egy negatív helyzetet, akkor a kedvesség az, ahogy a szeretet cselekszik, hogy a lehető legtöbbet kihozza egy pozitív helyzetből. A türelem elkerüli a problémát, a kedvesség áldást szerez. Az egyik megelőző, míg a másik kezdeményező jellegű. A szeretetnek ez a két oldala azok az alapkövek, amelyekre a még kibontásra kerülő egyéb jellegzetességek közül több is épül.

A szeretet kedvessé tesz téged. A kedvesség pedig szerethetővé. Amikor kedves vagy, az emberek ott akarnak lenni a jelenlétedben. Olyannak tekintenek, mint aki jó hozzájuk és jó hatással van rájuk.

A Biblia hangsúlyozza a kedvesség fontosságát: „az irgalmasság vagyis a kedvesség és az igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a nyakadra, írd fel azokat a te szíved táblájára. Akkor megkedvelnek és tetszésre találsz Isten és az emberek szemében” (Péld 3,3-4). A kedves ember bárhol könnyen kedvességet és jóindulatot talál. Még otthon is. A kedvesség azonban elég nehezen megfoghatónak tűnhet, ha meghatározni szeretnék, hát még amikor megélni próbáljuk! Bontsuk hát fel a kedvességet négy alapvető összetevőjére:

  1. Gyengédség. Amikor a kedvesség vezet, odafigyelsz arra, hogyan bánsz a társaddal, és soha nem leszel szükségtelenül kemény és nyers. Figyelmes leszel és gyengéd. Még ha súlyos, kellemetlen dolgokat is kell megbeszélned vele, akkor is minden tőled telhetőt megteszel annak érdekében, hogy mondanivalód – legyen az egy feddés vagy felelősségre vonás – minél könnyebben fogadható legyen. Szeretetben szólod az igazságot.
  2. Segítőkészség. Kedvesnek lenni azt is jelenti, hogy betöltöd a pillanatnyi szükségleteket. Ha házimunkáról van szó, akkor serényen nekilátsz. Figyelmes hallgatásra van szükség? Máris figyelsz. A kedvesség biztosítja egy feleség számára, hogy férjét a saját jogai féltése nélkül szolgálja. A kedvesség a férjet arra indítja, hogy érdekelje és kiderítse, mire van feleségének szüksége, és kellő hajtóerőt is ad, hogy ő legyen az, aki előáll, és biztosítja azok betöltését – még akkor is, ha ezzel saját szükségletei háttérbe szorulnak.

Készségesség. A kedvesség arra mozgósít, hogy együttműködő legyél. Ahelyett, hogy makacs, kellettlen és csökönyös lennél, együttműködsz a társaddal és alkalmazkodó vagy. Panaszkodás és kifogások sorolása helyett a békés megegyezés és helyreállás lehetőségeit keresed. Egy kedves férj lehetséges civódások ezreinek mehet elébe azzal, ha kész először figyelmesen hallgatni, ahelyett, hogy a saját elképzelését erőltetné.

Kezdeményező. A kedvesség előre gondolkodik, majd megteszi az első lépést. Nem várja ücsörögve, hogy valami indíttatást vagy kényszerítést érezzen, hogy végre felemelje hátsóját a heverőről.

Az Irgalmas szamaritánusról szóló példázatában Jézus mesterien mutatja be a szeretetből fakadó kedvességet és jóságot. A történet a Bibliában, Lukács evangéliuma 10. fejezetében található. Egy rablók által megtámadott zsidó ember egy félreeső út mentén várja a halálát. Arra jön két, a népek körében nagy megbecsülésnek örvendő vallási vezető, de továbbmennek anélkül, hogy megállnának. Túl elfoglaltak. Túlontúl tekintélyesek. És túlságosan szeretik a tiszta kezeket. De egy másik népből, a zsidókkal egymást kölcsönösen és keserűen gyűlölő megvetett szamaritánusok közül való egyszerű ember megpillantja a bajbajutott idegent és könyörületre indul iránta. Minden kulturális korlátot áthágva és a nevetségesség kockázatát is vállalva, megáll, hogy segítsen ezen az emberen. Bekötözi a sebeit, felteszi saját szamarára, elviszi egy biztonságos helyre, és saját zsebből állja az orvosi ellátás teljes költségét.

Ahol az éveken át tartó fajgyűlölet csak viszályt és megosztást eredményezett, egyetlen kedvességből és jóságból fakadó cselekedet összehozott két ellenséget. Gyengédséggel. Segítőkészen. Készségesen. Ez az ember a kezdeményezést magához ragadva, minden lehetséges módon bemutatta, hogy milyen az igazi kedvesség és jóságosság.

Talán nem a kedvesség volt az egyik kulcsfontosságú dolog, ami annak idején összehozott titeket is a házastársaddal? Amikor összeházasodtatok, talán nem azt reméltétek, hogy egész életetekben élvezhetitek majd a másik kedvességét? Nem ugyanezt érezte a társad veled kapcsolatban? Habár az évek múlása képes tompítani ezt a vágyat, a házasság „élvezeti értéke” még mindig nagyban függ attól, hogy naponta milyen mértékben mutattok kedvességet egymás felé.

A Biblia bemutat egy olyan asszonyt, akinek a férje és gyermekei áldják és dicsérik őt. Neves jellemvonásai között megtalálhatók a következők: „az ő száját bölcsen nyitja meg, és kedves tanítás van nyelvén” (Péld 31,26). És veled mi a helyzet? Téged hogyan jellemezne a férjed vagy a feleséged a „kedvesség-mércéje” segítségével? Mennyire vagy nyers és kíméletlen? Milyen mértékben vagy gyengéd és segítőkész? Megvárod, míg segítséget kérnek, vagy vállalod a kezdeményezést? Ne várj arra, hogy először a társad legyen hozzád kedves!

Nehéz kimutatni a szeretetet, amikor alig-alig érzek rá késztetést. A szeretet azonban a maga legvalódibb értelmében nem érzéseken alapszik. Éppen ellenkezőleg: a szeretet eldönti, hogy figyelmesen cselekszik még akkor is, ha látszólag nem kap viszonzást. Nem tanulhatsz meg szeretni addig, amíg nem tanultad meg kimutatni a kedvességet.

Azon kívül, hogy ma sem mondasz semmi negatív dolgot a házastársadnak, legalább egy meglepetésszerű gesztussal nyilvánítsd ki kedvességedet!

Milyen felfedezéseket tettél ma a szeretettel kapcsolatban? Pontosan mit teszel, hogy elvégezd ezt a kihívást? Hogyan mutatod ki a kedvességet?