InfókKiemelt

Egyházmegyénk újra nyilatkozik

A 2020/3-as körlevélben (2020.03.13.) közzétett intézkedések – a 3. és 4. pontok kivételével – továbbra is érvényben maradnak, viszont a szentmisére és más liturgikus cselekményekre, valamint a közösségeink életére vonatkozó rendelkezések a következőképpen alakulnak:

17. Az Egyházi Törvénykönyv előírásai szerint a megyéspüspök, ha úgy ítéli, felmentést adhat a vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alól (vö. CIC 87. kán. 1. §.; 1245. kán.).
A további intézkedésig a felmentést megadom a főegyházmegye területére.

18. Újabb rendelkezésig felfüggesztem mindennemű nyilvános liturgia beltéri végezését.

19. A nyilvános liturgiák szabadtéri végzése megengedett, amennyiben ha nem több mint 100 hívő van jelen. Az így tartott liturgiákon hívják fel a hívek figyelmét a kötelező távolság betartására (1 méter). Az adománygyűjtés a szertartások végén történjen.

20. A papok a templomokban továbbra is misézzenek, de a hívek részvétele nélkül. Ajánlatos a szentmisék közvetítése, ahogy azt már korábban is javasoltuk.

21. A már felvett miseszándékok sine populo módon engedélyezetten elvégezhetők, vagy az Egyházi Törvénykönyv rendelkezése értelmében áthelyezhetők.

22. A papok lehetőség szerint látogassák (az egészségügyi előírások szigorú betartásával!) és bátorítsák a híveket. Buzdítsák őket az imádságra és a különböző csatornákon közvetített  vallásos műsorokba való bekapcsolódásra.

23. Amennyiben lehetséges, az egyes plébániák a Caritas-szal és a helyi hatóságokkal együttműködve szervezzék meg a rászorulókról való gondoskodást (bevásárlás, stb.).

24. A közösségünkben élő egyedülállókra azért is fontos figyelnünk, mert a csalók a helyzetet kihasználva kirabolhatják őket.

25. A Romániai Püspöki Konferencia triduumot hirdetett meg Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére készülve, március 22-24. között, a járvány megszűnéséért. Ezekben a napokban imádkozzuk el a teljes rózsafüzért egyénileg, vagy bekapcsolódva az Erdélyi Mária Rádió közvetítésébe 15.00-17.00 óra között. (Írott formában: www.romkat.rowww.mariaradio.ro). 

26. Szentségkiszolgáltatások:

      Keresztség: Felfüggesztődik a szentség csoportos kiszolgáltatása. A szentséget egyedi esetekben a szűk családi kör jelenlétében szolgáltassuk ki.

      Házasság: szentmise nélkül történik, a házasulandók családtagjainak jelenlétében.

27. A temetés előtti virrasztás tilos. A szertartást a közvetlen családtagok jelenlétében végezzék. 

Nincs gyászmise. Ajánljuk fel a híveknek, hogy a járvány elmúltával erre is sor kerül.

28. A papok a járvány miatt nem juthatnak be a kórházakba, ezért javasolják a kórházi kezelésre szorultaknak a tökéletes bánat felindítását, amely által a szükséghelyzetben elnyerhetik Isten bocsánatát.

29. A hívek gyóntatása továbbra se maradjon el. A szükséges óvintézkedések betartásával tegyük lehetővé a szabadtéri gyóntatást, ahol az előírások szerinti távolság betartható. Ajánlható a tökéletes bánat felindítása, hozzátéve azt, hogy aki ezt a lehetőséget választja, rendelkezzen a szentgyónás mielőbbi elvégzésének szándékával. (vö. 916. k.)

            Arra buzdítok mindenkit, hogy életünk e nehéz időszakában kitartóan imádkozzunk az országunkban és az egész világon oly sok embert érintő járvány megszűnéséért. A megpróbáltatás időszakában erőt vehet rajtunk a félelem. Az elszigeteltség és a magány következtében felismerjük, hogy az életünket nem mi irányítjuk, nem a mi ellenőrzésünk alatt áll, szembesülünk saját identitásunkkal és a halál tényének gondolatával. Ne meneküljünk el, ha ránktörnek félelmeink, hanem bátorsággal és imádkozva nézzünk szembe mindezzel, Isten szerető kezébe helyezve magunkat és mindannyiunkat.

            Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg a veszély el nem múlik. (Zsolt 57,2)

Gyulafehérvár, 2020. március 19.                                                 

  + Gergely s.k.
érsek