BlogKiemelt

Vasárnap így is ünnepelhetjük a szentmisét – járvány idején

Kedves házaspárok és családok!

Egészséges szokássá vált, hitünk és életünk része, hogy vasárnap megyünk a templomba és ott bekapcsolódunk Isten imádásába és a közösség eukarisztikus ünneplésébe. Valamiképpen igaz, hogy semmi más nem pótolja ezt.

Minket azonban senki és semmi nem szakíthat el Isten szeretetétől: még az Eukarisztia átmeneti vasárnapi ünneplésének hiánya sem, a szentáldozás fizikai valóságának hiánya sem.

Imádkozzunk azért, hogy ez a helyzet Isten akarata szerint minél előbb rendeződjön. Ha majd újra megtelik a templom, biztosan megújult hittel, megváltozott vágyódással és örömmel fogunk békeköszöntéskor kezet nyújtani, egymást megölelni, mise után a templomudvarban jókat beszélgetni.

Tudjátok amúgy mikor van az évben mindig az a két nap, amikor egyébként sincs szentmise? Nagypénteken és nagyszombaton. Úgy látszik, most egy picit hosszabb nagypénteket-nagyszombatot ülünk, de tudjátok mi jön válaszul erre? A Húsvét, a feltámadás öröme!

Néhány gondolat, ötlet, hogy házaspárként vagy családként, gyerekeitekkel együtt is hogyan ünnepeljetek vasárnap otthonaitokban. Így a fizikai távolság ellenére tudunk plébániai közösségként, lelki családként kapcsolódni Jézus Krisztusban egymáshoz.

  • Ha van plébániaközösségetekben saját lelkipásztor által bemutatott szentmise, amit online lehet követni, érdemes arra felkészülni: ünnepélyes lélekkel és külsővel képernyő elé helyezkedni és a szentmise menetébe bekapcsolódni. Ugyanúgy nyissátok meg a szíveteket Isten Igéje előtt, jelen lenni felajánlásban, az Egyház imáiban, énekelni, együtt mondani az imát – ahogy megszoktuk a templomban. Az Eukarisztia kiosztásánál (szentáldozás, kommunio) érdemes elimádkozni a “Lelki áldozás” imáját, amit itt is csatolunk.
  • Ha nem sikerül azonos időben, élőben bekapcsolódni a közvetítésbe, utána napközben is bármikor megnézhetitek.
  • Ha nem szeretnétek ilyen módon “képernyő” előtt a szentmisét végig követni, ettől el lehet tekinteni. Ebben az esetben kreativitásotokra van bízva, hogyan énekeltek, imádkoztok együtt. Valami módon azonban fejezzétek ki, hogy vágy van bennetek Jézus Krisztust befogadni, ünnepelni.
  • Érdemes lehet követni az aznapi igeliturgiát: első olvasmány, zsoltár, szentlecke, evangélium, az ige részeket megvilágító néhány gondolattal, egyetemes könyörgéssel együtt. Ez megtalálható itt: https://ujember.hu/adoremus/
  • Kifejezetten jól jönne, ha akár az Adoremusból, akár máshol talált alkalmas helyről, az evangélium után az édesapa (édesanya, vagy bármelyik családtag) felolvasna egy elmélkedést. Prédikáció helyén. Ugyanolyan lelkülettel hallgassuk és szívleljük meg, mintha a templomban lennénk.
  • Ha szívesen meghallgatnátok egy prédikációt, találtok a világhálón elég sokat. Például itt: http://www.szentanna.org/?id=ehk-szentbeszedek, de van máshol is.
  • Családoknak, ahol kisgyermekek vagy kisiskolások is vannak, ajánljuk a napi evangélium bábozós kisfilmjeit megnézni (néha felnőtteknek is ajánljuk ) Itt találhatjátok meg https://video.riskababfilm.hu weboldalt – most megtekintése ingyenes.
  • Lelki áldozásról pár gondolat és annak imája itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/hirek/fohasz-jarvany-idejen-lelki-aldozasrol .
  • Szentmisén kívül is – egyénileg vagy családban – gyakran érdemes imádkozni szentmiséből ismert imáinkat: pl. Dicsőség a magasságban Istennek… Szent vagy, szent vagy, szent vagy… Őáltala, ővele és őbenne. Ez utóbbit lehet akár közös családi esti imánkhoz csatolni. Így állandóan megmaradunk a szentmise szövegeinek ismeretében és lelki közösségében.

Áldott együttlétet, közösségi alkalmakat kívánunk!

Gyulafehérvári Családpasztorációs Központ·2020. március 21., szombat