Blog

Fülöp kurzus bejelentkezés

Isten jónak, szépnek és értékesnek teremtett minden embert. Sajnos ez idővel eltorzult bennünk a bűneink következtében. Isten viszont annyira szeretett minket, hogy Fiát, Jézus Krisztust küldte a földre, hogy elhordozza a mi bűneinket és a kereszthalála által megváltson minket. Ma is lehetőségünk van az újrakezdésre, megtérésre Őáltala. Ebben segítségünkre van a Szentlélek, aki közösségbe hív Istennel és embertársainkkal, hogy megbékélve együtt tudjunk haladni Isten országa felé.

Kb erről szól röviden a Fülöp kurzus április 26-28 között a csicsói plébánia hittantermében.

Jelentkezz be, amíg a helyedet más nem foglalta még el!